Vabimo vas na predstavitev možnosti za PRIDOBIVANJE POVRATNIH IN NEPOVRATNIH SREDSTEV  za mala in srednja podjetja v LETU  2017!

SLOVENSKI PODJETNIŠKI DAN

Kraj: Ljubljana, Radisson Blu Plaza hotel
Datum: 22. november 2016, od 9.00 do 13.00


Revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo; Slovenskim podjetniškim skladom; Eko skladom; Slovenskim regionalno razvojnim  skladom in drugimi, organizira predstavitev na temo:

KAKO DO UGODNIH FINANČNIH SREDSTEV S POMOČJO DRŽAVNIH INŠTITUCIJ IN STRUKTURNIH SKLADOV V LETU 2017!

Na Slovenskem podjetniškem dnevu bodo predstavljene različne finančne vzpodbude podpornih inštitucij, ki bodo za podjetniški sektor na voljo v letu 2017!

PO PREDSTAVITVAH  bodo lahko podjetniki dobili tudi konkretne informacije na INFO TOČKAH!
VSA PREDAVANJA SO BREZPLAČNA! Obvezna je prijava na mail janja.mumlek@slotur.com
Ob prijavi prosimo navedite tudi, ali želite svetovanje na INFO TOČKAH in na katerih!
ZADNJI ROK ZA PRIJAVE JE  SOBOTA, 19. NOVEMBER! Zaradi omejenega števila udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili DO SREDE, 16. NOVEMBRA!

PROGRAM SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA DNEVA:

9.15 - 9.45  Uvodni nagovor  in predstavitev garancij, direktnih kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada (Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada)
Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada bodo v letu 2017 v največji meri usmerjene v podporo MSP-jev z velikim povpraševanjem, pri katerih obstaja tržna vrzel pri pridobivanju finančnih virov za rast in razvoj, ter tudi za posebne ciljne skupine, ki potrebujejo posebne spodbude za prodor na trg ali rast na določenem ranljivem trgu. Konkretno bodo imeli  MSP-ji v letu 2017 možnost dostopa do garancij za zavarovanje bančnih kreditov, do mikrokreditov za mikro in mala podjetja, do lastniških oblik financiranja ter do zagonskih sredstev v obliki nepovratnih sredstev za zagon mladih podjetij.

9.45 - 10.00 Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2017  (Velislav ŽVIPELJ, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada)
Slovenski regionalno razvojni sklad bo predstavil še odprte razpise iz leta 2016, pri čemer je za podjetnike aktualen predvsem razpis za dodeljevanje garancij bančnim kreditom, in sicer v okviru regijskih garancijskih shem. Podana pa bo tudi napoved predvidenih ukrepov v letu 2017.

10.00 - 10.15 Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in lokalne skupnosti (Gregor Rome, Eko sklad)
 Eko sklad pravnim osebam in ter lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja  in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

10.15.- 10.40  Kako s pomočjo banke pridobiti ugodna finančna sredstva; Kako zavarovati terjatve do kupcev

10.40 - 13.00 Možnosti individualnega svetovanja na INFO TOČKAH

Svetovali vam bodo strokovnjaki Slovenskega podjetniškega sklada, Eko sklada, Slovenskega regionalno razvojnega  sklada, SID Prve kreditne zavarovalnice in drugi
Najbolj brano ta mesec