Iščemo novo mlado podjetnico ali podjetnika leta! Nagrade in komisija so pripravljene, čakamo prijave! Boš ravno ti prejel-a laskavi naslov, veliko medijske pozornosti in 10 tisoč evrov nagrad?

Mlade podjetnice in podjetniki vabljeni, da se udeležite izbora za Mladega podjetnika leta. Izbrali bodo mladega podjetnika oziroma podjetnico, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju izkazal/a za nadpovprečno uspešnega, inovativnega ter prodornega. Pomembno je, da deluje v etični panogi, je bolj ali manj samorasel podjetnik/ca in deluje v panogi, ki je bodočim mladim podjetnikom zanimiva in čimbolj realno dosegljiva. Želimo si, da zmagovalec, kot uspešen mladi podjetnik, služi kot zgled slovenskim mladim podjetnikom.

Zakaj naj se prijavim?
Zmagovalec prejme laskavi naziv "Mladi podjetnik leta 2017".
Tekmovanje je medijsko zelo odmevno - zmagovalec sodeluje v številnih intervjujih in predstavitvah. Njegovo podjetje pridobi veliko medijsko podporo s strani Zavoda mladi podjetnik, o izboru poročajo vsi največji mediji v Sloveniji.
Nagrad bo v letošnjem letu za preko 15 tisoč evrov, poskrbeli bomo za vse, kar potrebujete za pospešek poslovanja!

Za več informacij o možnostih prijave in poteku tekmovanja klikni TUKAJ.

Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Maribor in OS Ptuj, že četrto leto zapored prireja večji dogodek na temo kariernih priložnosti za mlade.

Dogodek "4. karierna tržnica v živo" bo tako v četrtek, 20. aprila 2017, med 10. in 13. uro.

Namen dogodka je študentom in diplomantom UM ter mladim iskalcem zaposlitve zagotoviti priložnost, da vzpostavijo osebni stik s potencialnimi delodajalci.

Na kariernem sejmu se boste lahko z delodajalci osebno srečali in se jim predstavili. Na enem mestu boste lahko spoznali več potencialnih delodajalcev in njihovo organizacijo, hkrati pa boste imeli priložnost povprašati po njihovih pričakovanjih in možnostih zaposlitve.

Na sejmu se bodo tako predstavili naslednji delodajalci: Zavod center nova – Fima;  Talum d.d.; M&R Automation GmbH; Lek d.d., član skupine Sandoz; Kadring – kadrovsko in poslovno svetovanje, d.o.o.; Hilti Slovenija d.o.o.; REAL security d.o.o.; Agencija M servis, Kadrovske storitve, d.o.o.; Initi d.o.o.; E-študentski servis; BOXMARK Leather d.o.o.; Doorson d.o.o.; PK&KP, d.o.o.; LASERTEHNIK MARFIN, d.o.o.; ams AG; Aspiria Informationstechnologie GmbH; msg life odateam d.o.o, AVL-AST d.o.o.; Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o.; Kemijski inštitut.. ..

Rok za prijavo na sejem: 18. 4. 2017

Rok za prijavo na hitre zaposlitvene razgovore: 28. 3. 2017

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: matej.kosi@um.si.

Več o možnosti udeležbe na 4. karierni tržnici lahko preberete TUKAJ.


POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.

Kdo lahko sodeluje?

  • Osnovnošolci (7., 8., in 9. razred)
  • Srednješolci
  • Študentje in mladi do 29. leta, ki še nimate svojega podjetja


Svojo odlično idejo, ki jo razložiš v predlogi, oddaj do 13. marca 2017, elektronsko (popri@primorski-tp.si) ali preko spletne platforme Mikrobiz. Izbor zmagovalcev podjetniškega tekmovanja POPRI poteka na dveh ravneh.

Več informacij o tekmovanju najdeš TUKAJ.

Oglejte si pregled aktualnih razpisov za podjetja in posameznike, od različnih posojil za izvedbo projektov do bolj specializiranih razpisov. Pohitite, da ne boste zamudili rokov za oddajo dokumentacije!

1. Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2017

Namen: Nagrada, ki je letos razpisana že enajstič, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Upravičenci: K sodelovanju za prijavo podjetniških projektov so vabljene vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti, pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne organizacije.

Rok: 13. junij 2017

Več informacij >>


2. Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Višina razpisanih sredstev: 500 tisoč evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.


Upravičeni stroški: stroški nastopov na sejmih in razstavah – stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku, stroški za službena potovanja

Rok:     29. marec 2017,
             12. junij 2017

Več informacij >>


3. Odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov

Višina razpisanih sredstev: 92 milijonov evrov

Namen: Skupno v višini 92 milijonov evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo tudi letos preko SPS lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo podjetjem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita.


Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe in imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih.

Roki:     15. marec 2017,
              1. april 2017,    15. april 2017,
              1. maj 2017,      15. maj 2017,
              1. junij 2017,     15. junij 2017,
              1. julij 2017,     15. julij 2017,
              15. avgust 2017,
              1. september 2017,    15. september 2017,
              1. oktober 2017,        15. oktober 2017

Več informacij >>

4. Javna povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Namen: Usposabljanje na delovnem mestu omogoča delodajalcem, da spoznajo brezposelne in jih usposobijo za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem si lahko povrnejo upravičene stroške izvedenega usposabljanja. Delovni preizkus omogoča delodajalcem, da preizkusijo brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja z njimi. Tako spoznajo njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela ter si povrnejo upravičene stroške izvedenega delovnega preizkusa.

Udeleženci: Posamezniki, prijavljeni v evidenci brezposelnih – različne ciljne skupine glede na povabilo.

Višina sofinanciranja: Delodajalci prejmejo 370 EUR za dvomesečno usposabljanje, 493 EUR za trimesečno usposabljanje udeleženca in 206 EUR za udeleženca delovnega preizkusa; brezposelni, ki se usposabljajo, prejmejo dodatek za prevoz in aktivnost.

Rok:     31. maj 2017, do 13. ure (Usposabljanje na delovnem mestu);
             31. julija 2017 (Delovni preizkus)


5. Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega; spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij. Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo velika, srednja, mala in mikro podjetja.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški vključujejo stroške za nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb …

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Rok:    6. marec 2017,
           27. april 2017,
           11. junij 2017,
           31. avgust 2017

Več informacij >>


6. Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji. Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo.

Upravičenci: Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja.

Višina razpisanih sredstev: 10 milijonov EUR

Rok:  6. marec 2017,
          3. april 2017,
          1. maj 2017,
          1. junij 2017,
          1. julij 2017,
          1. september 201

Več informacij >>

7. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen: Mikrokredit mikro in malim podjetjem poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita omogoča tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraziti v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji obrestni meri (fiksna 1,4 %), ročnosti kredita do 60 mesecev, možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev in nezaračunavanju stroškov kredita. SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro in malih podjetij.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo le mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. V podjetju mora biti vsaj en posameznik zaposlen za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Maksimalna vrednost sofinanciranja: Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Rok: 10. junij 2017

Več informacij >>

8. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Vrednost razpisa: do 1 milijona EUR

Rok: od 23. januarja 2017 do vključno 31. marca 2017 do 24. ure


9. Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Namen: Podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih, jim neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje. Ugodnosti so še posebej izrazite v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji 1,1-odstotni fiksni obrestni meri, ročnosti kredita do 60 mesecev in možnostih koriščenja moratorija do šest mesecev. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov, za kredit pa tudi ne bodo zaračunali stroškov.

Upravičenci: Do mikrokredita so upravičena podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj pol leta in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja. Ob tem mora imeti podjetje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5 tisoč do 25 tisoč EUR

Višina razpisanih sredstev: 12 milijonov EUR

Rok:  od 1. februarja 2017 do vključno 1. maja 2017;
          od 1. junija 2017 do vključno 1. oktobra 2017

10. Nepovratna sredstva za velika podjetja za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Namen: Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Upravičenci: Vlagatelj je lahko zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, ki ustreza definiciji velikega podjetja, kar pomeni, da ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Višina razpisanih sredstev: 15 milijonov EUR

Rok informacij: 13. junij 2017

Več informacij >>


  • torek, marec 07, 2017
4. marca, obeležujemo Mednarodni dan odprtih podatkov, ki je namenjen promociji odprtih podatkov in spodbujanju njihove ponovne uporabe.

Na Ministrstvu za javno upravo so v okviru Mednarodnega dneva odprtih podatkov z namenom ozaveščanja o njihovi ponovni uporabi na portalu OPSI pripravili dve video predstavitvi:
prvo o pomenu odprtih podatkov in
drugo na temo novo vzpostavljenega nacionalnega portala odprtih podatkov “Portal OPSI”

Zbrani, urejeni, pregledni odprti podatki imajo neprecenljivo vrednost. Objava odprtih podatkov državljanom in podjetjem omogoča ponovno uporabo slednjih, raziskovanje, lažje in bolj utemeljeno sprejemanje določenih odločitev. Digitalizacija podatkov in nudenje teh preko spleta v odprtih formatih spodbuja inovativnost in razvoj raznovrstnih informacijskih rešitev in pametnih aplikacij, pospešuje digitalno gospodarstvo, omogoča nove ugotovitve in spoznanja javnih zadevah ter izboljšuje učinkovitost dela.

Več informacij o odprtih podatkih najdete TUKAJ.


Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

KDAJ: v petek, 24.03.2017

KJE: v Mariboru – v poslovni coni Tezno

Dogodek bo otvoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), mag. Maja Tomanič Vidovič, pa bo predstavila ugodne finančne spodbude, ki jih bodo mikro, mala in srednje velika podjetja lahko koristila v letu 2017.
SPS bo predstavil tudi podjetja iz Poslovne cone Tezno, ki so bila že podprta s strani SPS.
Podjetje Florjančič tisk d.o.o. bo prav na ta dan svečano otvorilo nove poslovne prostore v Poslovni coni Tezno, ki jih je sofinanciralo s finančno spodbudo SPSa v letu 2016.

    PROGRAM:

09:30-10:00     TISKOVNA KONFERENCA »SPS V LETU 2017«
                           (lokacija: Poslovna cona Tezno, poslovna zgradba Menerga)
     Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
     mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPSa

10:00 – 13:00   DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA
                           (lokacija: Poslovna cona Tezno, poslovna zgradba Menerga)
10.00 - 10.10       Otvoritveni govor
    Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10.10 - 10.40        Predstavitev finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada
   mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPSa

10.40 - 10.50        Predstavitev dobre prakse podprtega podjetja SPSa
   Florjančič Tisk d.o.o.

10.50 - 11.00        Predstavitev Poslovne cone Tezno in podprtih podjetij, finančnimi
                           spodbudami SPSa v preteklih letih
   direktor poslovne cone Tezno, Gorazd Bende

11:00 -11:30        Odmor s pogostitvijo

11:30 – 13:00       Info točke SPSa – individualna svetovanja za podjetja

11:30 – 13:00     OTVORITEV NOVIH POSLOVNIH PROSTOROV PODJETJA FLORJANČIČ tisk d.o.o.
                             (lokacija: Poslovna cona Tezno)
   Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
   mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPSa
   Ivan Florjančič, direktor podjetja Florjančič Tisk d.o.o.


Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!

Zaradi lažje organizacije Vas vljudno prosimo, da najkasneje do 22.3.2017 udeležbo na dogodku potrdite na naslovu: janja.mumlek@slotur.com.


Program Pioneers into Practice je edini evropski program razvoja znanja, namenjen strokovnjakom s področja nizkoogljičnosti in ostalih področij, povezanih s klimatskimi spremembami. Kot profesionalni mobilni program Climate-KICa združuje strokovnjake iz industrije, malih podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij.

Program bo izbranim strokovnjakom omogočil 4-6 tedensko praktično izkušnjo z namestitvijo v eni od 15ih evropskih držav (vključene so Climate-KIC lokacije in RIS članice), povrnitev stroškov do višine 2000 EUR, ter izobraževanje, mentorstvo in coaching preko konkretnih skupinskih projektov in interaktivnih delavnic.

Kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj,
kot gostitelji pa organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Prijave so odprte do 21. Aprila 2017 na spletni strani: https://pioneers.climate-kic.org/

Pogoje za prijavo in več informacij lahko preberete TUKAJ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem.

Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem.

Predmet tega javnega razpisa je torej razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora mladim zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z NVO.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2017 do 12. ure.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, je do 3.300.000,00 EUR.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ministrstva.

Najbolj brano ta mesec