Nova strategija je usmerjena v scenarij pospešenega razvoja turizma in si bo prizadevala za doseganje naslednjih razvojnih ciljev turizma do leta 2021:
- dvig prilivov iz naslova potovanj 3,7 do 4 milijarde evrov;
- 5–5,5 milijonov turističnih obiskov;
- 16–18 milijonov nočitev;
- povprečno dolžino bivanja 3,1–3,4 dni;
- 18.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in
6.500 novih;
- povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000
zaposlenih.

Predlagana nova strateška vizija slovenskega turizma je: Slovenija je globalna zelena butična
destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. 

Strategija opredeljuje 6 ključnih razvojnih politik:
- nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti,
- institucionalni in pravni okvir,
- namestitve, turistična infrastruktura in naložbe,
- kadri v turizmu,
- prostor, naravni in kulturni viri,

- mala in srednje velika podjetja (MSP).

Več o novi strategiji slovenskega turizma najdete TUKAJ.

Najbolj brano ta mesec