Pašna skupnost Naravni park Haloze – Čerinovo je bila ustanovljena leta 2020 z namenom upravljanja strmih travišč v Halozah. Upravljanje površin poteka po agroekoloških načelih. Delovanje skupnosti temelji na načelih socialne ekonomije. Člani skupnosti so usmerjeni k reševanju družbeno odgovornih problemov, v tem primeru odpravi zaraščanja kmetijskih površin in ustvarjanju priložnosti za nova delovana mesta. Eden od namenov je ohranjanje biodiverzitete na suhih traviščih, kjer med drugim rastejo tudi divje orhideje. S kontrolirano mešano pašo goveda in drobnice razvijajo različne ekosistemske storitve in iz zaraščenih površin spreminjajo v kmetijsko rabo s pašno kosnim sistemom rabe suhih travišč.

Pašna skupnost Naravni park Haloze – Čerinovo je v sklopu projekta Na(j)prej lokalno! skupaj z rejci drobnice, klavnico KZ Rače in Mesarijo Kokol vzpostavilo delovanje kratke dobavne verige in dalo na prodajni trg konfekcionirano meso jagnjetine, ki je vakumsko pakirano v manjših kosih primernih za rabo v družinskih gospodinjstvih, HORECA sektorju in kuhinjah javnih zavodov. 


Naročilo za meso jagnjetine je možno izvesti na povezavi tukaj

Najbolj brano ta mesec