• četrtek, julij 27, 2017


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je glede na drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, posodobilo brošuro Program razvoja podeželja 2014–2020, v kateri so podane osnovne informacije o ukrepih.

V njej so zajete tudi manjše spremembe pri posameznih ukrepih, kot so spremembe in natančnejše opredelitve upravičencev, spremembe upravičenih splošnih stroškov in stopnje javne podpore. Vključene so tudi prilagoditve obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP ter shem kakovosti.

Dodan je tudi novi podukrep M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij - razpis je napovedan predvidoma za september 2017.

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja najdete TUKAJ.

Celotno novico MKGP lahko preberete TUKAJ.

Razvoj turizma na območju Haloz je ena od ključnih prioritet, ki sledi iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, ter modela ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je nastal v sklopu delovanja Delovne skupine za razvoj Haloz in jih je obravnavala tudi Vlada republike Slovenije v letu 2015.
V sredo, 19.7.2017 so bile v Halozah na delovnem obisku državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem Renata Martinčič in direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Pridružila se jim je tudi državna sekretarka dr. Aleksandra Pivec.
Med drugim so obiskale tudi VEM točko LPC Haloze, kjer smo jim predstavili delovanje točke in izzive, s katerimi se srečujejo naši podjetniki.
Zaključna ocena je, da glede na obstoječe možnosti turističnih tokov, ki se neposredno gibljejo skozi Haloze, je obstoječa ponudba na območju Haloz podcenjena, glede na dane možnosti prihodov.
Da bi se dejansko doseglo ekonomski preboj in izkoristilo neulovljivo prednost, je nujno potreben sistematičen pristop sodelovanja skupaj z državo, lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi ključnimi deležniki razvoja turistične dejavnosti na območju Haloz.
Turistični ponudniki iz Haloz lahko vsekakor znotraj makro regije Panonske termalne Slovenije prispevajo k ekonomski rasti države v sklopu zaokroženega geografskega območja Haloz.
V sklopu obiska je nastal tudi dokument pod nazivom »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial«, v katerem se opredeljuje edinstvena ponujena vrednost destinacije Haloze, pri katerem je aktivno sodelovala Lokalna akcijska skupina Haloze in Delovna skupina za razvoj Haloz.
Dokument dajemo z današnjim dnem tudi v javno obravnavo in vas vabimo, da pošljite svoje sugestije in pripombe za korekcijo dokumenta na las.haloze@halo.si. Pripombe sprejemamo izključno v pisni obliki do 1.9.2017.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Mariborska razvojna agencija organizirata kooperacijsko srečanje "MEET4BUSINESS MOS 2017", ki bo potekalo v torek, 12. septembra 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v Celju v okviru mariborskega dne na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS).

MOS spodbuja poslovni napredek in gospodarsko rast ter povezuje in razširja poslovanje v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi in v svetu. Lansko leto je na MOS-u sodelovalo več kot 1500 razstavljavcev iz 35 držav, ogledalo pa si ga je več kot 124.000 obiskovalcev.

Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom, organizacijam in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in Evropskih držav. Program je sestavljen tako, da na podlagi vnaprej izbranih srečanj omogoča podjetjem individualne sestanke s potencialnimi partnerji.

Tematska področja:
-          orodjarstvo,
-          predelava plastičnih mas,
-          servisne dejavnosti (klimatizacija, strojne in elektro instalacije),
-          tekstil in usnje,
-          grafična dejavnost,
-          gostinstvo in turizem.

Lokacija: Celje, Dečkova cesta 1, Celjski sejem (hala L1)

Registracija: http://meet4businessmos2017.talkb2b.net/

Dodatne informacije in prijava: Mariborska razvojna agencija, ga. Jolanda Damiš, tel.: 02/ 333-13-07, e-posta: jolanda.damis@mra.si.

V okviru kooperacijskega srečanja MEET4BUSINESS Agra 2017, ki bo potekalo 29. avgusta 2017 v Gornji Radgoni v okviru 55. Mednarodnega Kmetijsko Živilskega Sejma AGRA 2017, lahko podjetja izkoristijo paket podpornih storitev pri iskanju poslovnih partnerjev v Avstriji. V sodelovanju z Gospodarsko zbornico avstrijske Koroške in Centrom za internacionalizacijo avstrijske Štajerske (ICS) bo za prijavljena podjetja organizirana individualna pomoč pri iskanju potencialnih poslovnih partnerjev.

K sodelovanju so vabljena vsa podjetja na področjih:
•         prehrana
•         kmetijstvo in kmetijska tehnika
•         trajnostni turizem
•         gozdarstvo
•         embalaža, tehnika pakiranja

Registracija:  http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija, ga. Jolanda Damiš, tel.: 02/ 333-13-07,
 e-posta: jolanda.damis@mra.si.


Slovenska turistična organizacija vabi k prijavi na izbor za informatorje slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah v tujini.
V kolikor se želite prijaviti, do 21.08.2017 do 15.00 ure dostavite dokumente na naslov:

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
(ali na mail: fairs@slovenia.info)

S pripisom: »Izbor za informatorja slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah«

Potrebni dokumenti za prijavo: 
• Dopis-prijava s poudarkom, zakaj vas tovrstno delo zanima.
• CV s fotografijo, ki naj vsebuje tudi vaše kontaktne podatke (ime priimek, naslov, e-mail, št. mobilnega telefona).
• Potrdila o izobrazbi in o znanju tujega jezika, za katerega se prijavljate (spričevalo, potrdilo o znanju tujega jezika: potrdilo fakultete o opravljenih predmetih za letnik, potrdilo o opravljenih tečajih – First Certificate,…).

Obvezno je tekoče znanje vsaj dveh tujih jezikov (vsaj B2 raven), zaželen je vozniški izpit B kategorije. Pričakujejo komunikativnost in timsko delo, samoiniciativnost, samostojnost, vestnost, osebna urejenost, zanesljivost in veselje do dela z ljudmi.

Nudijo vam delo v dinamičnem okolju, možnost razvoja, timsko delo.
Gre za honorarno delo, pri katerem je plačilo možno preko študentskega servisa, s.p., d.o.o., d.n.o. oziroma drugih podobnih oblik zaposlitve.

Več informacij najdete TUKAJ.

Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer:

*javni razpis za 2. n 3. ukrep uredbe - za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov ter

*javni razpis za 4. ukrep uredbe - pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov.

 Javni razpis za 2. ukrep bo odprt do vključno 24. 7. 2017, javna razpisa za 3. in 4. ukrep pa bosta odprta do vključno 31. 7. 2017.

Več informacij o razpisih:
- 2. ukrep Uredbe 
- 3. ukrep Uredbe
- 4. ukrep Uredbe

Najbolj brano ta mesec