• petek, december 22, 2017

Srečno.

Z namenom krepitve poslovnih vezi in pridobitve novih poslov Gospodarska zbornica Slovenije z Javno agencijo SPIRIT in Ministrstvom za zunanje zadeve R Slovenije organizira na GZS poslovni dogodek

srečanje s predsednikoma vlad Slovenije in Srbije in gospodarstveniki iz Srbije. 

Dogodek bo v četrtek, 1. februarja 2018 na GZS. Podrobnosti in prijave na povezavi www.gzs.si/Dogodki/1-02-2018/obisk-poslovne-delegacije-iz-srbije-ob-skupnem-zasedanju-vlad-r-slovenije-in-r-srbije. 

V petek, 15. 12. 2017, je Eko sklad objavil javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. Informativni dan, s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa, bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018.
Prijave na informativni dan sprejemajo do konca decembra na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si.
Natančnejše informacije o lokaciji in terminu bodo objavljene predvidoma 5. januarja 2018.

Več informacij najdete TUKAJ.


Sobodajalec je lahko fizična oseba, če:
- je lastnik nepremičnine,
- opravlja dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu (150 dni),
- nudi gostom do 15 ležišč in
- je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Gostom lahko nudi nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v drugih prostorih.

Sobodajalec se v Poslovni register Slovenije vpiše na podlagi Prijave za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti.

Več informacij v zvezi s sobodajalstvom si lahko preberete TUKAJ.


Pretekli teden je bila sprejeta novela Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki črta dosedanje pravilo, da se vezane knjige računov lahko uporablja samo še do 31. decembra letos. Po novem časovne omejitve ni več, zato lahko zavezanci namesto t. i. davčnih blagajn trajno uporabljajo vezano knjigo računov, je pa treba takšen način izdajanja računov še vedno ustrezno urediti v internem aktu organizacije (notranjem pravilniku o potrjevanju računov). Zavezanci pa morajo podatke o vseh računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov v posameznem mesecu, na FURS sporočiti najkasneje do desetega dne v naslednjem mesecu.

Več o davčnem potrjevanju računov si lahko preberete tukaj.V petek, 15. decembra 2017 med 9.30 in 13.00 uro,
bo potekal "Prednovoletni raziskovalni sejem Univerze v Mariboru"
v prostorih podjetja Menerga d.o.o. (Zagrebška cesta 102, Maribor)

Raziskovalni sejem je namenjen medsebojnemu neformalnemu druženju raziskovalcev in gospodarstvenikov v želji po utrjevanju obstoječih in ustvarjanju novih raziskovalno-razvojnih in poslovnih povezav. Ob sejmu, ki bo služil kot prikaz rezultatov sodelovanja raziskovalcev Univerze v Mariboru z gospodarstvom, bo organizirana okrogla miza na temo sodelovanja univerze z gospodarstvom, na kateri bo predstavljenih tudi nekaj letošnjih odmevnejših primerov dobre prakse prenosa znanja in tehnologij iz akademskega v poslovno okolje.

VABILO najdete TUKAJ.

Za prijavo, dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete tudi na telefonsko številko  02 23 55 370 (Maja Sušec)

  • ponedeljek, december 11, 2017


Projektna enota Inšpektorata RS za delo (IRSD) vabi na brezplačno delavnico z naslovom:

Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

Če imate težave z razumevanjem vaših obveznosti na področju varnosti in zdravja pri delu in ne veste kako bi se učinkovito pogovarjali z zunanjimi strokovnimi delavci potem je to odlična priložnost, da dobite brezplačne informacije za omenjeno področje.

Delavnica se izvaja v okviru projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt je prvenstveno namenjen delodajalcem. Posebej si želijo z njim doseči tudi manjše delodajalce, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv.

Delavnica bo potekala:
- 11.1.2018 ob 11. uri v Kulturnem domu v Miklavžu (Miklavž na Dravskem polju)
- 25.1.2018 ob 11. uri v prostorih Občine Kidričevo

VABILO najdete TUKAJ.Inštitut KON-CERT vabi na enodnevni tečaj 
GOVEDINA 
zorenje (različne metode zorenja: suho staranje, aqua-aging, ash-aging), pakiranje, razsek, izboljšanje in predelava govedine  

Udeleženci bodo pripravljali izdelke samo s pomočjo kuhinjske soli in začimb, kar je primerno tako v moderni industriji kot tudi pri domači, enostavni izdelavi. 

Tečaj bo potekal v četrtek, 22. februarja 2018,  na IC Piramida Maribor, Park mladih 3, 2000 Maribor. 

Prijavite se lahko pisno s priloženo prijavnico, ki jo pošljete po pošti na naslov: Inštitut KON-CERT, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor. Prijavnico lahko pošljete tudi po e-pošti  valentina.aleksic@kon-cert.si. 

PRIJAVNICO IN VEČ INFORMACIJ O TEČAJU najdete TUKAJ.

  • sreda, november 29, 2017
Občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000, so ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada  za električne polnilnice. Eko sklad bo tako občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponuja možnost nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo.

Več o razpisu se nahaja tukaj.

Za morebitno potrebno pomoč pri pripravi vloge se lahko obrnete na info@halo.si ali 02 795 32 00.

Z odločitvijo o finančni podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, Slovenija začenja izvajanje finančnih instrumentov. Zanje je v izvajanju kohezijske politike programskega obdobja 2014–2020 namenjenih 253 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev, ki jih bo v obliki Sklada skladov upravljala Slovenska izvozna in razvojna banka d. d. (SID).

Finančni instrumenti so pomemben instrument izvajanja razvojnih politik na ravni EU, s katerimi se spodbuja investicijska vlaganja in tekoče poslovanje z dolžniškim in lastniškim financiranjem. V skladu z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike 2014–2020 bo Slovenija sredstva s tega področja usmerjala v raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, v energetsko učinkovitost ter urbani razvoj.

Končni prejemniki, torej podjetja, zavodi, občine, ESCO podjetja (energetska sanacija) ter posamezniki, bodo ugodne vire lahko pridobili za naslednje vrste razvojnih naložb:
- zagon podjetja in zgodnja faza rasti,
- rast in razvoj podjetja (širitev dejavnosti, vstop na nove trge itd.),
- raziskovalno razvojne projekte in z njimi povezane naložbe,
- energetsko sanacijo zgradb v javnem sektorju,
- naložbe s področja sanacije degradiranih področij znotraj mestnih občin.

Več lahko preberete TUKAJ.

Slovenija je že postala prepoznavna turistična destinacija, v nekaterih regijah podiramo rekorde. Vse kaže, da se bo dinamika povečevanja turistov v Sloveniji nadaljevala tudi v prihodnje. Tega se moramo veseliti in se na to pripraviti, saj turistov ni nikoli preveč.

S strokovnjaki bo potekala razprava na okrogli mizi o tem ali je v Sloveniji preveč ali premalo turistov in kako se pripraviti na njihove prihode. več->>

Okrogla miza bo potekala:

v ponedeljek, 4. 12., ob 15.00
MARIBOR, DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1

Prijava
Udeležba na okrogli mizi je brezplačna, a je prijava obvezna  - ONLINE


Kontakt
Karmen Jurenec
karmen.jurenec@doba.si
02 228 38 60


Namen okrogle mize je spodbuditi razpravo o skrbi za zaposlene in o razvoju kadrov v turizmu – katera znanja in kompetence potrebujemo v turizmu in kje so razlogi, da imamo kadrov premalo. Izmenjali bomo tudi izkušnje o strateškem in operativnem upravljanju destinacij in o pomenu učinkovitega menedžmenta na področju turizma.

Okroglo mizo bodo soustvarjali:

Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
Urška Marentič, namestnica direktorja, Center RS za poklicno izobraževanje;
Gregor Jamnik, direktor, Hotel Slon Ljubljana;
Doris Urbančič Windisch, direktorica, Zavod za turizem Maribor;
doc. dr. Andrej Raspor, DOBA Fakulteta Maribor.


Strokovno-izobraževalni dogodek v organizaciji Manager kluba Ptuj, ki se bo odvil v torek, 21. novembra 2017 ob 18 uri v prostorih Šolskega centra Ptuj Višja strokovna šola, Vičava 1, 2250 Ptuj.

V Manager klubu Ptuj tokrat predstavljajo podjetniško zgodbo Štajerske regije, družbo Lumar IG d.o.o. in njenega ustanovitelja, g. Milana Lukića. Družinsko podjetje danes velja za tehnološko vodilnega slovenskega proizvajalca nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov. Več->>

Na Ptuju bodo 10. in 11. novembra potekale brezplačne delavnice za NVO, ki želijo delovati z mladimi.

CNVOS s Civil Society Development Foundation iz Romunije in mrežo ENNA iz Bruslja izvaja projekt Organizacijski razvoj mladinskih organizacij. V sklopu projekta bomo izvedli pet pilotnih delavnic na temo organizacijskega razvoja mladinskih organizacij. Delavnica je namenjena mladinskim delavcem in vsem, ki ste na aktivni v mladinskih organizacijah. Udeleženci delavnic bodo preizkusili novo orodje, namenjeno organizacijskemu razvoju mladinskih organizacij, poseben poudarek bo na organizacijah, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi.

Prijava in več informacij je dosegljivo tukaj.Nova strategija je usmerjena v scenarij pospešenega razvoja turizma in si bo prizadevala za doseganje naslednjih razvojnih ciljev turizma do leta 2021:
- dvig prilivov iz naslova potovanj 3,7 do 4 milijarde evrov;
- 5–5,5 milijonov turističnih obiskov;
- 16–18 milijonov nočitev;
- povprečno dolžino bivanja 3,1–3,4 dni;
- 18.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in
6.500 novih;
- povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000
zaposlenih.

Predlagana nova strateška vizija slovenskega turizma je: Slovenija je globalna zelena butična
destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. 

Strategija opredeljuje 6 ključnih razvojnih politik:
- nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti,
- institucionalni in pravni okvir,
- namestitve, turistična infrastruktura in naložbe,
- kadri v turizmu,
- prostor, naravni in kulturni viri,

- mala in srednje velika podjetja (MSP).

Več o novi strategiji slovenskega turizma najdete TUKAJ.

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo tako morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem lahko preberete TUKAJ.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam v starem sistemu, bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in občinam) pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več lahko preberete TUKAJ.

Slovenski podjetniški sklad vas skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi na dogodek PODJETNA SLOVENIJA 2017, kjer vam bodo različne finančne institucije predstavile možnosti financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja.

KDAJ: 13. september od 10:00 do 14:00 ure 
KJE: Mednarodni obrtni sejem Celje, Modra dvorana I


PROGRAM PODJETNE SLOVENIJE 2017Štajerska gospodarska zbornica na povabilo Ministrstva za zunanje zadeve v okviru posveta slovenske diplomacije organizira dogodek,  ki bo potekal 5. oktobra v Mariboru.
B2B dogodek Vam bo omogočil direktno srečanje z ekonomskimi svetovalci Republike Slovenije v tujini. To je enkratna priložnost za podjetja, ki želite prodreti na tuje trge ali za vse, ki v tujini že poslujete.

Ekonomski svetovalci Republike Slovenije v tujini vam lahko nudijo pomoč pri navezavi poslovnih stikov, informacije o poslovnih priložnostih svetovalno in informacijsko podporo kot potencialnemu tujemu investitorju ali podporo pri poglobitvi že obstoječega poslovnega sodelovanja na tujih trgih.
Zaradi omejenega števila mest bodo prijave na dogodek potekale po načelu “prvi pride prvi melje”.

Več informacij najdete TUKAJ.

Občina Cirkulane je objavila 

- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2017 in
- Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v letu 2017

Ponudbe je potrebno poslati do 27.9.2017 do 15. ure na naslov Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete s klikom na posamezni javni razpis.

Evropska komisija želi spodbuditi interes med malimi in srednjimi podjetji (MSP) za krožno gospodarstvo, zato vabi MSP ter organizacije, ki podpirajo MSP, da se vključijo v projekt za spodbujanje krožnega gospodarstva.
Za ta projekt išče organizacije za podporo MSP, ki se želijo vključiti v usposabljanje na področju krožnega gospodarstva; ponudnike krožnih rešitev (podjetja, ki ponujajo trajnostne izdelke in/ali storitve), ki se želijo razširiti; regionalne oblasti, ki želijo prejeti nasvete s področja politik glede podpore MSP pri uvajanju krožnih rešitev.

Prijave možne do 18. 9. 2017 preko te digitalne aplikacije.

  • četrtek, julij 27, 2017


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je glede na drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, posodobilo brošuro Program razvoja podeželja 2014–2020, v kateri so podane osnovne informacije o ukrepih.

V njej so zajete tudi manjše spremembe pri posameznih ukrepih, kot so spremembe in natančnejše opredelitve upravičencev, spremembe upravičenih splošnih stroškov in stopnje javne podpore. Vključene so tudi prilagoditve obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP ter shem kakovosti.

Dodan je tudi novi podukrep M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij - razpis je napovedan predvidoma za september 2017.

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja najdete TUKAJ.

Celotno novico MKGP lahko preberete TUKAJ.

Razvoj turizma na območju Haloz je ena od ključnih prioritet, ki sledi iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020, ter modela ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je nastal v sklopu delovanja Delovne skupine za razvoj Haloz in jih je obravnavala tudi Vlada republike Slovenije v letu 2015.
V sredo, 19.7.2017 so bile v Halozah na delovnem obisku državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem Renata Martinčič in direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak. Pridružila se jim je tudi državna sekretarka dr. Aleksandra Pivec.
Med drugim so obiskale tudi VEM točko LPC Haloze, kjer smo jim predstavili delovanje točke in izzive, s katerimi se srečujejo naši podjetniki.
Zaključna ocena je, da glede na obstoječe možnosti turističnih tokov, ki se neposredno gibljejo skozi Haloze, je obstoječa ponudba na območju Haloz podcenjena, glede na dane možnosti prihodov.
Da bi se dejansko doseglo ekonomski preboj in izkoristilo neulovljivo prednost, je nujno potreben sistematičen pristop sodelovanja skupaj z državo, lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi ključnimi deležniki razvoja turistične dejavnosti na območju Haloz.
Turistični ponudniki iz Haloz lahko vsekakor znotraj makro regije Panonske termalne Slovenije prispevajo k ekonomski rasti države v sklopu zaokroženega geografskega območja Haloz.
V sklopu obiska je nastal tudi dokument pod nazivom »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial«, v katerem se opredeljuje edinstvena ponujena vrednost destinacije Haloze, pri katerem je aktivno sodelovala Lokalna akcijska skupina Haloze in Delovna skupina za razvoj Haloz.
Dokument dajemo z današnjim dnem tudi v javno obravnavo in vas vabimo, da pošljite svoje sugestije in pripombe za korekcijo dokumenta na las.haloze@halo.si. Pripombe sprejemamo izključno v pisni obliki do 1.9.2017.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in Mariborska razvojna agencija organizirata kooperacijsko srečanje "MEET4BUSINESS MOS 2017", ki bo potekalo v torek, 12. septembra 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v Celju v okviru mariborskega dne na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti (MOS).

MOS spodbuja poslovni napredek in gospodarsko rast ter povezuje in razširja poslovanje v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi in v svetu. Lansko leto je na MOS-u sodelovalo več kot 1500 razstavljavcev iz 35 držav, ogledalo pa si ga je več kot 124.000 obiskovalcev.

Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom, organizacijam in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in Evropskih držav. Program je sestavljen tako, da na podlagi vnaprej izbranih srečanj omogoča podjetjem individualne sestanke s potencialnimi partnerji.

Tematska področja:
-          orodjarstvo,
-          predelava plastičnih mas,
-          servisne dejavnosti (klimatizacija, strojne in elektro instalacije),
-          tekstil in usnje,
-          grafična dejavnost,
-          gostinstvo in turizem.

Lokacija: Celje, Dečkova cesta 1, Celjski sejem (hala L1)

Registracija: http://meet4businessmos2017.talkb2b.net/

Dodatne informacije in prijava: Mariborska razvojna agencija, ga. Jolanda Damiš, tel.: 02/ 333-13-07, e-posta: jolanda.damis@mra.si.

V okviru kooperacijskega srečanja MEET4BUSINESS Agra 2017, ki bo potekalo 29. avgusta 2017 v Gornji Radgoni v okviru 55. Mednarodnega Kmetijsko Živilskega Sejma AGRA 2017, lahko podjetja izkoristijo paket podpornih storitev pri iskanju poslovnih partnerjev v Avstriji. V sodelovanju z Gospodarsko zbornico avstrijske Koroške in Centrom za internacionalizacijo avstrijske Štajerske (ICS) bo za prijavljena podjetja organizirana individualna pomoč pri iskanju potencialnih poslovnih partnerjev.

K sodelovanju so vabljena vsa podjetja na področjih:
•         prehrana
•         kmetijstvo in kmetijska tehnika
•         trajnostni turizem
•         gozdarstvo
•         embalaža, tehnika pakiranja

Registracija:  http://meet4businessagra2017.talkb2b.net/

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija, ga. Jolanda Damiš, tel.: 02/ 333-13-07,
 e-posta: jolanda.damis@mra.si.


Slovenska turistična organizacija vabi k prijavi na izbor za informatorje slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah v tujini.
V kolikor se želite prijaviti, do 21.08.2017 do 15.00 ure dostavite dokumente na naslov:

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
(ali na mail: fairs@slovenia.info)

S pripisom: »Izbor za informatorja slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah«

Potrebni dokumenti za prijavo: 
• Dopis-prijava s poudarkom, zakaj vas tovrstno delo zanima.
• CV s fotografijo, ki naj vsebuje tudi vaše kontaktne podatke (ime priimek, naslov, e-mail, št. mobilnega telefona).
• Potrdila o izobrazbi in o znanju tujega jezika, za katerega se prijavljate (spričevalo, potrdilo o znanju tujega jezika: potrdilo fakultete o opravljenih predmetih za letnik, potrdilo o opravljenih tečajih – First Certificate,…).

Obvezno je tekoče znanje vsaj dveh tujih jezikov (vsaj B2 raven), zaželen je vozniški izpit B kategorije. Pričakujejo komunikativnost in timsko delo, samoiniciativnost, samostojnost, vestnost, osebna urejenost, zanesljivost in veselje do dela z ljudmi.

Nudijo vam delo v dinamičnem okolju, možnost razvoja, timsko delo.
Gre za honorarno delo, pri katerem je plačilo možno preko študentskega servisa, s.p., d.o.o., d.n.o. oziroma drugih podobnih oblik zaposlitve.

Več informacij najdete TUKAJ.

Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer:

*javni razpis za 2. n 3. ukrep uredbe - za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov ter

*javni razpis za 4. ukrep uredbe - pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov.

 Javni razpis za 2. ukrep bo odprt do vključno 24. 7. 2017, javna razpisa za 3. in 4. ukrep pa bosta odprta do vključno 31. 7. 2017.

Več informacij o razpisih:
- 2. ukrep Uredbe 
- 3. ukrep Uredbe
- 4. ukrep Uredbe

Občina Cirkulane glede na predvideni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za izgradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture pripravlja projektno dokumentacijo za komunalno ureditev poslovne cone v Dolanah, ki bo primerno urejena za ureditev nove ali širitev že obstoječe poslovne infrastrukture.

Vse zainteresirane vabijo 

na javno predstavitev projekta komunalne ureditve poslovne cone v Dolanah,


ki bo v sredo, 5.7.2017 ob 16. uri
v večnamenski dvorani v Cirkulanah.

SPIRIT Slovenija, javna agencija glede na ponujeno priložnost za predstavitev slovenskih podjetij iz lesnopredelovalne industrije na sejmu IMM, ki bo potekal od 15. do 21. januarja 2018 v Kölnu, Nemčija poziva podjetja, da posredujejo svoj interes za skupinsko udeležbo na sejmu.

Sejem IMM je namenjen predstavitvi izdelkov in storitev s področja pohištvene industrije ter spremljajočih dejavnosti. V letu 2017 je na sejmu IMM na 158.000 m2 razstavnih površin svoje izdelke in storitve predstavilo 1.339 razstavljavcev iz 51 držav. Sejem si je ogledalo 148.000 obiskovalcev.
Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.imm-cologne.com.

Vljudno vabijo, da vaš interes za skupinsko udeležbo na sejmu posredujete v pisni obliki na priloženem obrazcu v skenirani obliki najkasneje do petka, 7. julija 2017 na e-naslov: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija, javna agencija v sodelovanju s Pariško zbornico za trgovino in industrijo - CCI Paris in Veleposlaništvom RS v Parizu ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira B2B srečanja slovenskih prehrambenih podjetij s francoskimi kupci, distributerji, centralnimi nabavami za trgovine na drobno, specializiranimi trgovskimi verigami, veletrgovci, agenti ali uvozniki.

Tridnevni dogodek – B2B srečanja in predstavitve - bo predvidoma potekal med 15. in 17. novembrom v Parizu in je namenjen slovenskim podjetjem s področja prehrambene industrije (živila in pijače), ki želijo širiti in diverzificirati svoje poslovanje na francoskem trgu in iščejo poslovne partnerje na francoskem trgu.

Vsa zainteresirana slovenska podjetja vabimo, da potrdite svoj interes tako, da natančno izpolnite priložen vprašalnik (v angleškem jeziku) in vse rubrike v priloženem vprašalniku ter si s tem zagotovite možnost udeležbe na B2B srečanjih z zgoraj omenjenimi potencialnimi francoskimi partnerji.      
Pri izpolnjevanju vprašalnika bodite prosimo pozorni na vprašanje, ki se nanaša na željo za sestanek z izbranim francoskim podjetjem – navedite ime podjetja in ime osebe, če z njim razpolagate ter na PPT predstavitve ali e-katalog izdelkov.

Izpolnjen vprašalnik pošljite v skenirani obliki najkasneje do petka, 30. junija 2017 na email: gospodarske.delegacije@spiritslovenia.si. Prosimo vas, da upoštevate ta časovni okvir zaradi ustrezne priprave B2B srečanj in časa poletnih dopustov.

Več informacij najdete na povezavi: TUKAJ

Slovenske proizvajalce hrane in pijač vabimo k udeležbi na B2B srečanja z nemškimi distributerji prehrambenih izdelkov in pijač v okviru dogodka »Tour d'Europe«, ki bo potekal 6. oktobra 2017, v nemškem velemestu Köln.

Podjetjem pred samo prijavo priporočamo, da skrbno preberejo postopek prijave, ki je podrobno opisan na spletni strani organizatorja dogodka.

Udeležba na srečanjih je brezplačna, stroške poti in namestitve pa krije udeleženec sam.

Osnova za organizacijo kakovostnih B2B srečanj je skrbno izpolnjen prijavni obrazec podjetja, ki med drugim vsebuje predstavitev dejavnosti, ponudbe, tehnoloških znanj podjetja. Uporaba slikovnega gradiva še dodatno obogati predstavitev podjetja. Vsebina predstavitve posameznega podjetja je v domeni posameznega prijavitelja podjetja.

Prosimo, da nas o vaši prijavi na dogodek obvestite na e-naslov vanja.bele@gzs.si.

Več o dogodku in načinu prijave lahko preberete TUKAJ.

Na pobudo Evropske komisije je letos že enajstič razpisana Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, ki prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

K sodelovanju so vabljene vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne organizacije.

Javna agencija SPIRIT Slovenija vas kot nacionalni koordinator javnega natečaja vabi, da v svojem okolju spodbudite potencialne prijavitelje.
Pojasnila in prijavni obrazci so na voljo na spletnih straneh: www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si.

Prijave pošljite na predpisanem obrazcu najkasneje do 13. junija 2017.

Pokažimo podjetniški Evropi, kaj imamo, kaj znamo in kaj želimo deliti z drugimi.

Prijavne obrazce in več informacij najdete TUKAJ.

SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi vabi k sodelovanju osnovne šole pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Šolam bodo za izvajanje te aktivnosti zagotovili brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih pripomočkov, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka.

Rok za prejem prijav na to povabilo je 26. 6. 2017, do 13.00 ure.

Več informacij o javnem povabilu najdete TUKAJ.

VEM točka LPC Haloze je pripravila serijo delavnic z aktualnimi tematikami, ki bodo izvedene  do konca julija 2017.

Po delavnicah  vam nudimo tudi osebna svetovanja in izvajanje e-vem postopkov. Delavnice se bodo izvajale v prostorih VEM točke (PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Delavnice so brezplačne, vendar prosimo, da se na posamezno delavnico predhodno prijavite na telefon 02 795 32 00 ali preko elektronske pošte: info@halo.si.

Urnik delavnic si lahko ogledate TUKAJ.Ima vaša organizacija idejo za okoljsko rešitev?

Spoznajte LIFE, ki že 25 let namenja nepovratna sredstva organizacijam in podjetjem za projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in podpirajo okoljevarstvene akcije.

Za njegovo implementacijo je odgovorna nacionalna kontaktna točka, locirana na Ministrstvu za okolje in prostor. Vse informacije najdete na spletni strani https://lifeslovenija.si/, kjer ste vabljeni k vpisu na portal za iskanje partnerjev in k prijavi na e-novice.

Ne pozabite, niste sami, nacionalna kontaktna točka za vas prireja različne dogodke in izobraževalne delavnice, na voljo pa so vam tudi preko naslova life.mop@gov.si in v obliki bilateralnih sestankov.

Prispevajte k lepšemu jutri, ker okolje potrebuje vaš LIFE.

Vabljeni tudi na mednarodno LIFE konferenco za mreženje »Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let«, ki bo potekala 25. maja v Hiši Evropske unije, v Ljubljani in 26. maja v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.

Konferenco organizira nacionalna kontaktna točka, locirana na Ministrstvu za okolje in prostor. Udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna na tej povezavi. 

Vas morda zanima možnost objave lastne ponudbe / povpraševanja za poslovno sodelovanje v podatkovni bazi EEN?

Z objavo profila vaše ponudbe oz. povpraševanja lahko v podatkovni bazi EEN najdete potencialne poslovne partnerje v tujini.

Izpolnite obrazec za poslovno sodelovanje z opisom vašega podjetja, ponudbe oz. povpraševanja, vrsto sodelovanja, opisom potencialnega poslovnega partnerja in navedbo ciljnih držav, v katere želite vstopiti. Vaš profil se vstavi v podatkovno bazo  EEN. Tuji centri Enterprise Europe Network nato bodisi sami poiščejo potencialne poslovne partnerje (posredujejo sezname) ali pa vašo ponudbo objavijo v svojih časopisih, namenjenim podjetnikom.

 Iz Mariborske razvojne agencije / Enterprise Europe Network vas nato obvestijo o morebitnih zainteresiranih tujih podjetjih - vaših potencialnih poslovnih partnerjih, s katerimi se sami nato dogovarjate o podrobnostih sodelovanja. Vpis vaše ponudbe ali povpraševanja je brezplačen. Postopek od vpisa do objave vašega profila za iskanje poslovnih partnerjev v tujini traja cca 1 mesec.

Izpolnjeni obrazec Business Offer ali Business Request pošljite po elektronski pošti.

Kontaktni podatki:
Mariborska razvojna agencija
Enterprise Europe Network
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
T: 02 333 13 07
E: jolanda.damis@mra.si


Obrazec za objavo poslovne ponudbe.

Obrazec za objavo poslovnega povpraševanja.

Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Britansko–slovensko gospodarsko zbornico organizira delavnico Kako uspešno vstopiti in poslovati na britanskem trgu.

Na delavnici boste izvedeli, kakšne so značilnosti poslovanja v Veliki Britaniji, kako pripraviti strategijo vstopa na ta trg preko strategije trženja, komuniciranja in cenovne politike, da bo poslovanje na britanskem trgu lažje in učinkovitejše.

Predavateljica bo ga. Emma Cook, svetovalka za prodajo, marketing in cenovno strategijo.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku, in sicer v sredo, 31. maja 2017 od 9.00 do 11.00 ure,  v  Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, 1000 Ljubljana, v dvorani Cassiopea.

Rok za prijavo: ponedeljek 29.5. 2017 preko elektronske prijavnice, ki se nahaja na povezavi: http://www.izvoznookno.si/Prijavnica?id=68

Kotizacije za udeležbo ni!


Dodatne informacije:
Tina Lukan, tel. 01/530-98-26, e-mail: tina.lukan@spiritslovenia.si

V torek, 23.5.2017 ob 10. uri bo na Gospodarski zbornici Slovenije potekalo srečanje ukrajinskih in slovenskih poslovnežev.

Srečali se boste lahko s sedemnajstimi ukrajinskimi podjetji ter predstavnikoma dveh gospodarskih združenj (UCCI in SUZP).

Dejavnosti podjetij so precej široke: predstavila se bodo agroživilska, avtomobilska podjetja (servis), sledijo področja upravljanja z vodami (rečne struge), alternativne energije in upravljanja z odpadki, načrtovanja in postavitve tematskih in zabaviščnih parkov, gradbeništva, trgovine, kovinskih izdelkov, gume, stavbnega pohištva (okna) ter storitev (poslovno svetovanje, turizem, letališke storitve, izobraževanja pilotov).

Program dogodka, seznam podjetij in prijavnico nadete TUKAJ.

Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja dogodek  v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ukrajinsko gospodarsko zbornico.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju s agencijo SPIRIT  objavilo javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017«.

Vrednost razpisa je 400.000 EUR. Upravičeni prejemniki sredstev so pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Več informacij o javnem razpisu najdete TUKAJ.

Najava:
Naslednji teden je predvidena objava še enega javnega razpisa »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017«. Vrednost razpisa bo 1.000.000 EUR. Obdobje upravičenosti stroškov za ta javni razpis bo od 1.6.2017 do 31.12.2017.  Slovensko-nemška gospodarska zbornica skupaj s partnerji letos ponovno organizira dogodek Nemški forum, namenjen podjetjem, ki se šele podajajo na nemški trg in se želijo spoznati z glavnimi značilnostmi in posebnostmi le-tega. Prav tako je namenjen podjetjem, ki so že prisotna na nemškem trgu, in ki bi si želela svojo aktivnost še bolj poglobiti ter se še bolj poučiti o trgu.

Kje?
Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Kdaj? 
18. maj 2017 od 9:00 do 16:00

Kotizacija?  
Dogodek je za udeležence brezplačen

Več informacij TUKAJ.

Na obisku v Halozah so se v ponedeljek, 10.4.2017 mudili poslanci DZ RS stranke Nove Slovenije - NSi in so obiskali tudi prostore PRJ Halo. Predstavili smo jim delovanje VEM točke LPC Haloze, pomen izvajanja CLLD uredbe za naše območje, aktivnosti povezane z delovanjem Delovne skupine za razvoj Haloz ter težave, s katerimi se srečujejo naši podjetniki.

drugi TEDxŽetale bo potekal

22. aprila 2017 ob 18. uri v večnamenski dvorani v Žetalah

v organizaciji neodvisne skupine mladih.


Gre za samostojno organiziran dogodek na lokalni ravni, namenjen združevanju ljudi in deljenju idej, vrednih širjenja (''ideas worth spreading''). Na odru tovrstnih dogodkov se zvrstijo govorci, ki v kratkih, največ 18 minut trajajočih govorih, s svojimi idejami predstavijo svojo idejo, inovacijo, spoznanje, zamisel, življenjsko izkušnjo ... Na konferenci bodo sodelovali: Nevenka Dobljekar, doc. dr. Domen Mongus, Liljana Klemenčič, Rok Gajšek in drugi.

Čeprav so Haloze ena izmed ekonomsko manj razvitih območij v Sloveniji, organizirajo to konferenco v prepričanju, da ima tako lokalna kot širša regionalna skupnost dosti zanimivih idej, ki bi jih bilo vredno predstaviti širši javnosti. 

Več informacij oziroma brezplačno prijavo najdete na spletni strani http://tedxzetale.info/

Sporočilo za javnost lahko preberete TUKAJ.Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z EuroCham Cambodia, European Chamber of Commerce in Korea - ECCK ter  South-East Asia IPR Helpdesk organizirata brezplačni seminar z naslovom »Priložnosti za slovenska podjetja v Južni Koreji in Kambodži«.
 
Seminar bo potekal v torek, 11. aprila 2017, z začetkom ob 9.00 uri, v Grand Hotelu Union Business (Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana), v dvorani Iris.

Udeleženci seminarja bodo lahko vzpostavili osebni kontakt s strokovnjaki, zato bodo po zaključku seminarja organizirana vnaprej dogovorjena individualna srečanja s strokovnjaki EuroCham Cambodia, European Chamber of Commerce in Korea in South-East Asia IPR Helpdesk (opcija, vnaprej dogovorjena).

Vsa zainteresirana slovenska podjetja vabimo, da potrdite svojo udeležbo na seminarju preko spletne prijavnice (v angleškem jeziku) najkasneje do 9. aprila 2017. Prosimo, da v elektronski prijavnici posebej navedete, s katerim od strokovnjakov se želite srečati. Po uspešno opravljeni prijavi boste prejeli potrditev na vaš elektronski naslov.

Udeležba na seminarju je brezplačna!

Dodatne informacije: Mojca Bec Inkret, tel. 01 5309 811, e-mail: mojca.becinkret@spiritslovenia.si.

Več o seminarju lahko preberete TUKAJ.

Ministrstvo za zunanje zadeve, SPIRIT Slovenija, javna agencija ter Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Ottawi, Veleposlaništvom Kanade v Sloveniji s sedežem v Budimpešti ter Kanadsko-slovensko gospodarsko zbornico v Torontu od 20. do 24. junija 2017 organiziramo izhodno gospodarsko delegacijo v Kanado. Gospodarska delegacija bo potekala v okviru obiska podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca v Torontu, Montrealu in Ottawi ob priložnosti 25. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Kanado, ki hkrati sovpada s 150. letnico neodvisnosti Kanade.

V okviru gospodarske delegacije so predvideni trije poslovni dogodki oziroma poslovne konference. Na podlagi izraženega interesa bodo organizirana individualna srečanja med predstavniki kanadskih in slovenskih podjetij. Pripravljena bo turistična predstavitev Slovenije. Predstavniki slovenskih podjetij se lahko glede na poslovni interes pridružijo delegaciji v celoti ali samo v določenem delu.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.


Iščemo novo mlado podjetnico ali podjetnika leta! Nagrade in komisija so pripravljene, čakamo prijave! Boš ravno ti prejel-a laskavi naslov, veliko medijske pozornosti in 10 tisoč evrov nagrad?

Mlade podjetnice in podjetniki vabljeni, da se udeležite izbora za Mladega podjetnika leta. Izbrali bodo mladega podjetnika oziroma podjetnico, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju izkazal/a za nadpovprečno uspešnega, inovativnega ter prodornega. Pomembno je, da deluje v etični panogi, je bolj ali manj samorasel podjetnik/ca in deluje v panogi, ki je bodočim mladim podjetnikom zanimiva in čimbolj realno dosegljiva. Želimo si, da zmagovalec, kot uspešen mladi podjetnik, služi kot zgled slovenskim mladim podjetnikom.

Zakaj naj se prijavim?
Zmagovalec prejme laskavi naziv "Mladi podjetnik leta 2017".
Tekmovanje je medijsko zelo odmevno - zmagovalec sodeluje v številnih intervjujih in predstavitvah. Njegovo podjetje pridobi veliko medijsko podporo s strani Zavoda mladi podjetnik, o izboru poročajo vsi največji mediji v Sloveniji.
Nagrad bo v letošnjem letu za preko 15 tisoč evrov, poskrbeli bomo za vse, kar potrebujete za pospešek poslovanja!

Za več informacij o možnostih prijave in poteku tekmovanja klikni TUKAJ.

Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Maribor in OS Ptuj, že četrto leto zapored prireja večji dogodek na temo kariernih priložnosti za mlade.

Dogodek "4. karierna tržnica v živo" bo tako v četrtek, 20. aprila 2017, med 10. in 13. uro.

Namen dogodka je študentom in diplomantom UM ter mladim iskalcem zaposlitve zagotoviti priložnost, da vzpostavijo osebni stik s potencialnimi delodajalci.

Na kariernem sejmu se boste lahko z delodajalci osebno srečali in se jim predstavili. Na enem mestu boste lahko spoznali več potencialnih delodajalcev in njihovo organizacijo, hkrati pa boste imeli priložnost povprašati po njihovih pričakovanjih in možnostih zaposlitve.

Na sejmu se bodo tako predstavili naslednji delodajalci: Zavod center nova – Fima;  Talum d.d.; M&R Automation GmbH; Lek d.d., član skupine Sandoz; Kadring – kadrovsko in poslovno svetovanje, d.o.o.; Hilti Slovenija d.o.o.; REAL security d.o.o.; Agencija M servis, Kadrovske storitve, d.o.o.; Initi d.o.o.; E-študentski servis; BOXMARK Leather d.o.o.; Doorson d.o.o.; PK&KP, d.o.o.; LASERTEHNIK MARFIN, d.o.o.; ams AG; Aspiria Informationstechnologie GmbH; msg life odateam d.o.o, AVL-AST d.o.o.; Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o.; Kemijski inštitut.. ..

Rok za prijavo na sejem: 18. 4. 2017

Rok za prijavo na hitre zaposlitvene razgovore: 28. 3. 2017

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: matej.kosi@um.si.

Več o možnosti udeležbe na 4. karierni tržnici lahko preberete TUKAJ.


POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.

Kdo lahko sodeluje?

  • Osnovnošolci (7., 8., in 9. razred)
  • Srednješolci
  • Študentje in mladi do 29. leta, ki še nimate svojega podjetja


Svojo odlično idejo, ki jo razložiš v predlogi, oddaj do 13. marca 2017, elektronsko (popri@primorski-tp.si) ali preko spletne platforme Mikrobiz. Izbor zmagovalcev podjetniškega tekmovanja POPRI poteka na dveh ravneh.

Več informacij o tekmovanju najdeš TUKAJ.

Oglejte si pregled aktualnih razpisov za podjetja in posameznike, od različnih posojil za izvedbo projektov do bolj specializiranih razpisov. Pohitite, da ne boste zamudili rokov za oddajo dokumentacije!

1. Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2017

Namen: Nagrada, ki je letos razpisana že enajstič, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Upravičenci: K sodelovanju za prijavo podjetniških projektov so vabljene vse podporne institucije za podjetništvo in inovativnost, ki imajo status nacionalne organizacije, mestne ali krajevne skupnosti, regije in druge skupnosti, pa tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi organi in podjetniki, izobraževalni programi in poslovne organizacije.

Rok: 13. junij 2017

Več informacij >>


2. Sofinanciranje udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini

Višina razpisanih sredstev: 500 tisoč evrov

Namen: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.


Upravičeni stroški: stroški nastopov na sejmih in razstavah – stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku, stroški za službena potovanja

Rok:     29. marec 2017,
             12. junij 2017

Več informacij >>


3. Odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov

Višina razpisanih sredstev: 92 milijonov evrov

Namen: Skupno v višini 92 milijonov evrov razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere bodo tudi letos preko SPS lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo podjetjem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita.


Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe in imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih.

Roki:     15. marec 2017,
              1. april 2017,    15. april 2017,
              1. maj 2017,      15. maj 2017,
              1. junij 2017,     15. junij 2017,
              1. julij 2017,     15. julij 2017,
              15. avgust 2017,
              1. september 2017,    15. september 2017,
              1. oktober 2017,        15. oktober 2017

Več informacij >>

4. Javna povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Namen: Usposabljanje na delovnem mestu omogoča delodajalcem, da spoznajo brezposelne in jih usposobijo za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja. Pri tem si lahko povrnejo upravičene stroške izvedenega usposabljanja. Delovni preizkus omogoča delodajalcem, da preizkusijo brezposelne za konkretno delo v svojem delovnem okolju, še preden se odločijo za sklenitev delovnega razmerja z njimi. Tako spoznajo njihova znanja, veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela ter si povrnejo upravičene stroške izvedenega delovnega preizkusa.

Udeleženci: Posamezniki, prijavljeni v evidenci brezposelnih – različne ciljne skupine glede na povabilo.

Višina sofinanciranja: Delodajalci prejmejo 370 EUR za dvomesečno usposabljanje, 493 EUR za trimesečno usposabljanje udeleženca in 206 EUR za udeleženca delovnega preizkusa; brezposelni, ki se usposabljajo, prejmejo dodatek za prevoz in aktivnost.

Rok:     31. maj 2017, do 13. ure (Usposabljanje na delovnem mestu);
             31. julija 2017 (Delovni preizkus)


5. Ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena: spodbujanje razvoja začetnih podjetniških investicij, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije in ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti, novih delovnih mest in rasti dodane vrednosti na zaposlenega; spodbujanje razvoja slovenske lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij. Projekti vlagateljev morajo biti povezani z vzpostavitvijo novega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), razširitvijo zmogljivosti obstoječega proizvodnega obrata (poslovne enote ali podružnice), diverzifikacijo proizvodnje proizvodnega obrata na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajal ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo velika, srednja, mala in mikro podjetja.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški vključujejo stroške za nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-instalacijska dela, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb …

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Rok:    6. marec 2017,
           27. april 2017,
           11. junij 2017,
           31. avgust 2017

Več informacij >>


6. Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih

Namen: Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji. Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo.

Upravičenci: Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja.

Višina razpisanih sredstev: 10 milijonov EUR

Rok:  6. marec 2017,
          3. april 2017,
          1. maj 2017,
          1. junij 2017,
          1. julij 2017,
          1. september 201

Več informacij >>

7. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen: Mikrokredit mikro in malim podjetjem poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita omogoča tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraziti v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji obrestni meri (fiksna 1,4 %), ročnosti kredita do 60 mesecev, možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev in nezaračunavanju stroškov kredita. SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro in malih podjetij.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo le mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. V podjetju mora biti vsaj en posameznik zaposlen za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Maksimalna vrednost sofinanciranja: Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev: 5 milijonov EUR

Rok: 10. junij 2017

Več informacij >>

8. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Namen: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Vrednost razpisa: do 1 milijona EUR

Rok: od 23. januarja 2017 do vključno 31. marca 2017 do 24. ure


9. Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Namen: Podpreti mikro, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih, jim neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje. Ugodnosti so še posebej izrazite v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji 1,1-odstotni fiksni obrestni meri, ročnosti kredita do 60 mesecev in možnostih koriščenja moratorija do šest mesecev. Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov, za kredit pa tudi ne bodo zaračunali stroškov.

Upravičenci: Do mikrokredita so upravičena podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj pol leta in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja. Ob tem mora imeti podjetje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Višina sofinanciranja: od 5 tisoč do 25 tisoč EUR

Višina razpisanih sredstev: 12 milijonov EUR

Rok:  od 1. februarja 2017 do vključno 1. maja 2017;
          od 1. junija 2017 do vključno 1. oktobra 2017

10. Nepovratna sredstva za velika podjetja za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Namen: Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode, predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Upravičenci: Vlagatelj je lahko zadruga, zavod, gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, ki ustreza definiciji velikega podjetja, kar pomeni, da ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ter letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov.

Višina razpisanih sredstev: 15 milijonov EUR

Rok informacij: 13. junij 2017

Več informacij >>


  • torek, marec 07, 2017
4. marca, obeležujemo Mednarodni dan odprtih podatkov, ki je namenjen promociji odprtih podatkov in spodbujanju njihove ponovne uporabe.

Na Ministrstvu za javno upravo so v okviru Mednarodnega dneva odprtih podatkov z namenom ozaveščanja o njihovi ponovni uporabi na portalu OPSI pripravili dve video predstavitvi:
prvo o pomenu odprtih podatkov in
drugo na temo novo vzpostavljenega nacionalnega portala odprtih podatkov “Portal OPSI”

Zbrani, urejeni, pregledni odprti podatki imajo neprecenljivo vrednost. Objava odprtih podatkov državljanom in podjetjem omogoča ponovno uporabo slednjih, raziskovanje, lažje in bolj utemeljeno sprejemanje določenih odločitev. Digitalizacija podatkov in nudenje teh preko spleta v odprtih formatih spodbuja inovativnost in razvoj raznovrstnih informacijskih rešitev in pametnih aplikacij, pospešuje digitalno gospodarstvo, omogoča nove ugotovitve in spoznanja javnih zadevah ter izboljšuje učinkovitost dela.

Več informacij o odprtih podatkih najdete TUKAJ.


Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

KDAJ: v petek, 24.03.2017

KJE: v Mariboru – v poslovni coni Tezno

Dogodek bo otvoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), mag. Maja Tomanič Vidovič, pa bo predstavila ugodne finančne spodbude, ki jih bodo mikro, mala in srednje velika podjetja lahko koristila v letu 2017.
SPS bo predstavil tudi podjetja iz Poslovne cone Tezno, ki so bila že podprta s strani SPS.
Podjetje Florjančič tisk d.o.o. bo prav na ta dan svečano otvorilo nove poslovne prostore v Poslovni coni Tezno, ki jih je sofinanciralo s finančno spodbudo SPSa v letu 2016.

    PROGRAM:

09:30-10:00     TISKOVNA KONFERENCA »SPS V LETU 2017«
                           (lokacija: Poslovna cona Tezno, poslovna zgradba Menerga)
     Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
     mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPSa

10:00 – 13:00   DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA
                           (lokacija: Poslovna cona Tezno, poslovna zgradba Menerga)
10.00 - 10.10       Otvoritveni govor
    Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10.10 - 10.40        Predstavitev finančnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada
   mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPSa

10.40 - 10.50        Predstavitev dobre prakse podprtega podjetja SPSa
   Florjančič Tisk d.o.o.

10.50 - 11.00        Predstavitev Poslovne cone Tezno in podprtih podjetij, finančnimi
                           spodbudami SPSa v preteklih letih
   direktor poslovne cone Tezno, Gorazd Bende

11:00 -11:30        Odmor s pogostitvijo

11:30 – 13:00       Info točke SPSa – individualna svetovanja za podjetja

11:30 – 13:00     OTVORITEV NOVIH POSLOVNIH PROSTOROV PODJETJA FLORJANČIČ tisk d.o.o.
                             (lokacija: Poslovna cona Tezno)
   Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
   mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica SPSa
   Ivan Florjančič, direktor podjetja Florjančič Tisk d.o.o.


Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA!

Zaradi lažje organizacije Vas vljudno prosimo, da najkasneje do 22.3.2017 udeležbo na dogodku potrdite na naslovu: janja.mumlek@slotur.com.


Program Pioneers into Practice je edini evropski program razvoja znanja, namenjen strokovnjakom s področja nizkoogljičnosti in ostalih področij, povezanih s klimatskimi spremembami. Kot profesionalni mobilni program Climate-KICa združuje strokovnjake iz industrije, malih podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij.

Program bo izbranim strokovnjakom omogočil 4-6 tedensko praktično izkušnjo z namestitvijo v eni od 15ih evropskih držav (vključene so Climate-KIC lokacije in RIS članice), povrnitev stroškov do višine 2000 EUR, ter izobraževanje, mentorstvo in coaching preko konkretnih skupinskih projektov in interaktivnih delavnic.

Kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj,
kot gostitelji pa organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Prijave so odprte do 21. Aprila 2017 na spletni strani: https://pioneers.climate-kic.org/

Pogoje za prijavo in več informacij lahko preberete TUKAJ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem.

Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem.

Predmet tega javnega razpisa je torej razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora mladim zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z NVO.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2017 do 12. ure.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, je do 3.300.000,00 EUR.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ministrstva.

PRJ Halo kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze je v sredo, 15.2.2017 objavil Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Poziv je odprt do 31.3.2017. do 12. ure.

Razpisanih je 250.000,00 EUR.
Najnižji znesek sofinanciranja je 5.000,00 EUR, najvišji znesek sofinanciranja pa 200.000,00 EUR.

Informacije o javnem pozivu lahko dobite pri vodilnem partnerju PRJ Halo,
po elektronski pošti: las.haloze@halo.si
po telefonu: 02 795 32 00 , vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro.
Zadnja vprašanja bodo možna do 24.3.2017.

Javni poziv in razpisna dokumentacija ter ostale informacije najdete TUKAJ.Tekmovanje »Mladi podjetnik« je namenjeno srednješolcem, ki želijo preizkusiti in razvijati znanje podjetništva in poslovanja. Njihove naloge zajemajo razvoj lastnih poslovnih zamisli, pisanje analize izvedljivosti ter njihovo argumentiranje na javnih predstavitvah.

Skupine dijakov izdelajo projektne naloge in na državnem tekmovanju z multimedijskimi orodji predstavijo lastne poslovne zamisli - analize izvedljivosti, ki  jih pripravijo skupaj z mentorji. Namen tekmovanja »Mladi podjetnik« je omogočiti izmenjavo izkušenj predavateljev, mentorjev in dijakov ter še dodatno vzpodbuditi pri mladih podjetniško žilico in jih usposobiti za prepoznavanje in uresničevanje tržnih priložnosti.

Tekmovanje poteka 3. stopenjsko in sicer:
Predizbor: zbiranje in pregled prijav srednjih šol
Polfinalni izbor: pred strokovno državno komisijo
Finalni izbor: finalni izbor državnega tekmovanja

Tekmovanje bo 20.4.2017, prijave so možne do 20.3.2017.

Več informacij o tekmovanju najdete TUKAJ.

Ready2Go je pilotni projekt Evropske komisije in Evropske agencije za mala in srednje velika podjetja (EASME) in je namenjen podpori evropskim MSP pri internacionalizaciji na petih trgih tretjih držav (Čile, Indija, Kamerun, Kanada in ZDA).

V okviru projekta bo 80 izbranih malih in srednje velikih podjetij dobilo priložnost za sodelovanje pri naslednjih aktivnostih:
- prilagojenem individualnem usposabljanju in coaching programu za izdelavo poslovnega načrta za     internacionalizacijo
- kolektivnih usposabljanjih, osredotočenih na pet izbranih držav zunaj EU
- sodelovanje v največ dveh od petih Brokerage B2B dogodkih v petih izbranih državah zunaj EU,      vključno z možnostjo matchmakinga.
Udeležba je brezplačna. Udeleženci krijejo le potne stroške, ki pa bodo delno povrnjeni.

Več informacij o vključitvi in poteku projekta najdete TUKAJ.GZS, ŠGZ, v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s SPIRIT, Javno agencijo, nadaljujejo s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. V okvir projekta Izbor najboljših inovacij sodi vsakoletni izbor najboljših inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni in nacionalni ravni. Letos bodo tako že 15. leto zapored podeljena priznanja za najboljše inovacije za preteklo leto.

Predlagatelji lahko v letu 2016 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2015 do 31.3.2017.

Na razpis se lahko prijavite:
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike iz območja podravske regije.

Kategorije inovacij:
- produktne inovacije
- procesne inovacije
- trženjske inovacije
- organizacijske inovacije.

Prijave pošljite  do 3. aprila 2017 na naslov: 
Štajerska gospodarska zbornica,
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«.

Pisne prijave lahko pošljete tudi na e-naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si 


Več informacij o prijavi in poteku izbora najdete TUKAJ.

V javni agenciji SPIRIT Slovenija letos že desetič pripravljajo izobraževalni program za izvozno poslovanje - International Trade Management (ITM).

Program ITM je namenjen mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Izobraževanje poteka v angleškem jeziku in je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Njegova glavna prednost je v izjemno praktični in individualni naravnanosti programa, ki podjetja usmeri k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti, udeležence pa usposobi za učinkovite izvozne managerje.
Program je izpeljan v obliki štirih delavnic za pripravo izvoznega načrta ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi strokovnjaki. Poteka od marca do novembra, v skupnem obsegu 17 dni.

Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:
nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta in predstavitve podjetja,
informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
mednarodna poznanstva in
diplomo, priznano s strani Mednarodne organizacije IATTO.

Do danes se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo že 115 slovenskih mikro, malih in srednjih podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100% zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za 40%.

Večino stroškov programa (cca. 7.000 EUR/udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.
Stroški podjetja pa znašajo:
- depozit za resnost udeležbe v višini 960 EUR (depozit ob uspešno zaključenem programu vrnemo podjetju),
- stroški letalske vozovnice in 5 dnevne nastanitve na 5 dnevnem sklopu mednarodnih seminarjev na švedskem.


Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 6. marec 2017.

Več informacij o programu najdete tukaj.

Najbolj brano ta mesec

Arhiv spletnih objav