• ponedeljek, maj 30, 2022

 

Kmetijski inštitut Slovenije kot organizator vabi na predstavitev programa žlahtnjenja navadnega fižola v okviru Javne službe v vrtnarstvu z ogledom ročnih križanj in žlahtniteljskih materialov ter zbirk genskih virov lupine in navadnega fižola s celega sveta, ki jih za namene H2020 projekta INCREASE vzgajajo, vrednotijo in razmnožujejo na KIS in zbirke kompozitnih genskih virov navadnega in turškega fižola, ki jo na KIS vrednotijo v sklopu projekta COREorganic ERA-Net DIVERSILIENCE.

Kdaj: 7. julij 2022 s pričetkom ob 9.00

Kje: v Jabljah, na Grajski cesti 1 v Loki pri Mengšu

Zaradi lažje organizacije dogodka je potrebno potrditi prisotnost do ponedeljka, 4.7.2022, na barbara.pipan@kis.si.

Program dogodka najdete na povezavi.

Vljudno vabljeni.
V okviru zaključka 2. Salona sadnih vin in 5. Ocenjevanja jabolčnikov, sadnih vin in sokov bo v Boštanju ob Savi potekal posvet pod naslovom Slovenski jabolčnik/cider – Razvojni izziv za slovensko predelavo sadja. 

Dogodek se bo pričel s posvetom, nadaljeval s podelitvijo priznanj in nagrad, med katerimi  bodo podelili  Zlato jabolko najbolje ocenjenemu tradicionalnemu slovenskemu jabolčniku/ciderju iz tradicionalnih sort jabolk, kategorija C1B, ter zaključil z vodeno degustacijo izbranih vzorcev.

KDAJ: v četrtek, 26. maja 2022, od 9.00 do 14.00 ure

KJE: v prostorih Gostišča Dolinšek, Vrh pri Boštanju

Za sodelovanje je potrebno poslati prijavnico in plačati kotizacijo.

Več o vsebini dogodka na povezavi.

Vljudno vabljeni.
Vlada je sprejela novo Strategijo slovenskega turizma 2022–2028 za prihodnji sedem let. Strategija ponuja odgovore na izzive in okoliščine turistične panoge. Strateška usmeritev slovenskega turizma gre v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, s poudarkom na naši naravi in kulturni identiteti.

V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev:

1. povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe;

2. povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov;

3. pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja;

4. razogljičenje in uravnoteženje slovenskega turizma ter

5. zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture.

Za doseganje ciljev je v strategiji opredeljeno sedem politik s konkretnimi ukrepi: naložbe in podjetniško okolje, javna/skupna infrastruktura in dediščina za turistični ambient Slovenije, človeški viri za dvig dodane vrednosti, trajnost in zelena shema slovenskega turizma, dostopnost in trajnostna mobilnost, upravljanje destinacij in povezanost turizma, produkti in trženje.

Več o sprejetju nove Strategije slovenskega turizma 2022-2028 na povezavi.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_dokument

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_predstavitevNajbolj brano ta mesec