V Hotelu Mitra na Ptuju (Prešernova 6, Ptuj) bo v soboto 1.10.2022 ob 10. uri potekalo srečanje z razvojnimi investitorji in pobudniki novih načinov družbenega in ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti, naložb in podjetništva iz Nemčije in Švice. 

Miha Pogačnik je idejni nosilec projekta »Terra Parzival«, vrhunski violinist in kulturni ambasador Republike Slovenije bo na srečanju skupaj z gosti spregovorili o možnostih sodelovanja in nadgradnje sodelovanja pri postavljanju skupnega projekta občin na območju Slovenske Štajerske »Dežela Parzivala« / »Terra Parzival«, tako na področju turizma kot na podjetniškem in širšem razvojnem področju.

Gostje prinašajo konkretne predloge, ideje in pobude o sodelovanju in bodo delili tudi svoje izkušnje iz zahodne Evrope v razvoju lokalnih skupnosti in podjetniških idej tako na področju razvoja podjetništva, stanovanjskih projektov, varstva starejših, vrtcev, šol, ipd.  Na pogovor so vabljeni zainteresirani župani ali njihovi sodelavci iz območja Slovenske Štajerske in podjetniki iz našega območja, start up in mladi podjetniki, kmetije, ki iščejo ideje in priložnosti za aktivni in sodobni razvoj svojih dejavnosti. 

Več informacij o dogodku je dostopno pri gostitelju srečanja Peteru Vesenjak, Hosting d.o.o.
  • sreda, september 28, 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v vrednosti 69 mio€.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa.

Upravičeni stroški: 

- Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
- Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisu je dosegljivo tukaj

Predstavitev javnega razpisa je dostopna tudi na video povezavi tukaj
Najbolj brano ta mesec