• sreda, september 28, 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v vrednosti 69 mio€.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa.

Upravičeni stroški: 

- Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
- Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisu je dosegljivo tukaj

Predstavitev javnega razpisa je dostopna tudi na video povezavi tukaj
Najbolj brano ta mesec