Vabljeni na brezplačno usposabljanje s področja zadružništva in podjetništva za mlade, ki poteka v sklopu evropskega projekta COOPilot, ki ga vodi konzorcij 11 partnerskih organizacij iz 9 EU držav in poteka od aprila 2017 do marca 2018. Cilj projekta je ponuditi inovativni odgovor na izzive brezposelnosti mladih v Evropski uniji, s spodbujanjem zadružnega podjetniškega duha preko izobraževanja in usposabljanja.

Usposabljanje bo potekalo v sklopu predavanj in delavnic s področja zadružništva in podjetništva. Potekalo v petek, 2. februarja in v soboto 3. februarja 2018 v prostorih Prireditvenega centra Patriot, Žička cesta 4a, 3210 Slov. Konjice. Celoten program usposabljanja je dostopen tukaj.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na povezavi tukaj. 

Podjetje Talum vabi vse osmošolce in devetošolce, ki vas zanimajo tehnični poklici s področja strojništva, metalurgije in elektrotehnike, na praktično predstavitev teh poklicev.

Obiščite jih to soboto, 27. januarja 2018, ob 9. uri. 

Pobliže boste lahko spoznali delo različnih poklicev, se celo sami preizkusili v nekaterih opravilih in domov odnesli še kakšen spominek. Zaželeno je, da pridete v spremstvu staršev.         


Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek, 29. 12. 2017, v Uradnem listu RS št. 80 objavil Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017.

Predmet razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo, in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017.

Višina sofinanciranja: najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000 EUR, najvišji pa 1.000.000 EUR. Z odločbo dodeljeno posojilo je lahko nižje od zaprošenega. Sklad določi višino dodelitve posojila glede na ustreznost priloženih dokazil in glede na predlagano zavarovanje posojila. Projekt je lahko sofinanciran do 100% upravičenih stroškov (brez DDV).

Rok prijave: 1. rok: 5. februar 2018,
                       2. rok:  30. marec 2018.

Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpela škodo zaradi pozebe v aprilu 2017.

Več informacij o možnostih prijave lahko preberete TUKAJ.


Obisk poslovne delegacije iz Srbije ob skupnem zasedanju vlad R Slovenije in R Srbije, ki bo v četrtek,  1. februarja  2018 (Dvorana A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana)

Ob priložnosti četrtega skupnega zasedanja vlad Republike Slovenije in Republike Srbije v Ljubljani 1. februarja 2018, organizira Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT, Ministrstvom za zunanje zadeve RS in Slovenskim poslovnim klubom Beograd sektorsko poslovno srečanje s srbskimi podjetji, ki bodo obiskala Slovenijo.

Organizirali bodo več-sektorski poslovni dogodek s poudarkom na okrepitvi sodelovanja in identifikaciji skupnih projektov in bilateralnimi poslovnimi srečanji (B2B) v dejavnostih:

-       digitalizacija gospodarstva in države,
-       okolje (identifikacija, priprava in sodelovanje na okoljskih projektih v Srbiji, prenos izkušenj),
-       turizem (identifikacija in oblikovanje turističnih produktov),
-       start–up okolje (priložnosti za povezovanje, skupne projekte in prenos izkušenj),
-       elektro in kovinska industrija (tudi obrambna industrija).

Izmenjava mnenj in predlogov ter srečanja in razgovori s srbskimi partnerji bodo potekali tako v okviru panelov kot tudi na neposrednih bilateralnih sestankih (B2B).

Udeležence poslovnega foruma bosta nagovorila predsednika vlad Miro Cerar in Ana Brnabić. Zagotovljena je udeležba ključnih ministrov na obeh straneh.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.


CAAP  VAS VABI
na mednarodno delavnico 
"Vključevanje zaposlenih v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev"/
"Employee involvement in personal care and household services",
ki se bo odvila 25. 1. 2018.

CAAP tokrat gosti v Tkalki (Tkalski prehod 4) mednarodne strokovnjake iz CECOP-CICOPA Europe in ostale partnerje projekta EI for PHS.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku,  nanj se je potrebno prijaviti TUKAJ najkasneje do 23.1.!

Vsebino delavnice najdete TUKAJ.


V praksi se pogosto dogaja, da investitorji prehitevajo z gradnjo objekta in pričnejo z njenim izvajanjem, še preden je pridobljeno gradbeno dovoljenje (GD), ali pa GD sploh ne nameravajo pridobiti, kar pomeni, da za gradnjo objekta tudi ni izdelana ustrezna projektna dokumentacija, ki jo potrdi ustrezno usposobljen strokovnjak. Objekti se pogosto tudi ne gradijo skladno s pridobljenim GD in potrjeno projektno dokumentacijo.

Novi gradbeni zakon je začel veljati 17. 11. 2017, uporabljati se začne 1. 6. 2018, zahtevo za uvedbo postopka legalizacije bo zato mogoče pričeti s tem datumom.

Več o tem lahko preberete TUKAJ.


Po lanski uspešni sezoni tekmovanja, ki se ga je udeležilo več kot 400 mladih s 130 podjetniškimi idejami iz vse Slovenije, POPRI išče nove tekmovalce. Sestavi svojo ekipo. Uresniči svojo idejo. Ustvari svojo prihodnost.

POPRI tekmovanja se lahko udeležiš s svojo idejo, ki jo opišeš v prijavi. Prijava je sestavljena iz poslovnega modela in prototipa. Poslovni model predstavlja 9 poglavij, ki jih najdeš v predlogi tekmovanja. Tudi če še ne veš, kaj poslovni model je, te bo predloga vodila skozi reševanje s pomočjo usmeritev in praktičnega primera slovenskega izdelka.

Prijavni obrazec najdeš na spletni strani POPRI ali na platformi Mikrobiz.

Če želiš preveriti, ali je tvoja ideja dobra, doživeti nepozabno izkušnjo, pridobiti nova znanja, se pomeriti z vrstniki iz cele Slovenije, ne premišljuj več in se prijavi do 21. marca 2018 na POPRI!

Najbolj brano ta mesec