V Hotelu Mitra na Ptuju (Prešernova 6, Ptuj) bo v soboto 1.10.2022 ob 10. uri potekalo srečanje z razvojnimi investitorji in pobudniki novih načinov družbenega in ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti, naložb in podjetništva iz Nemčije in Švice. 

Miha Pogačnik je idejni nosilec projekta »Terra Parzival«, vrhunski violinist in kulturni ambasador Republike Slovenije bo na srečanju skupaj z gosti spregovorili o možnostih sodelovanja in nadgradnje sodelovanja pri postavljanju skupnega projekta občin na območju Slovenske Štajerske »Dežela Parzivala« / »Terra Parzival«, tako na področju turizma kot na podjetniškem in širšem razvojnem področju.

Gostje prinašajo konkretne predloge, ideje in pobude o sodelovanju in bodo delili tudi svoje izkušnje iz zahodne Evrope v razvoju lokalnih skupnosti in podjetniških idej tako na področju razvoja podjetništva, stanovanjskih projektov, varstva starejših, vrtcev, šol, ipd.  Na pogovor so vabljeni zainteresirani župani ali njihovi sodelavci iz območja Slovenske Štajerske in podjetniki iz našega območja, start up in mladi podjetniki, kmetije, ki iščejo ideje in priložnosti za aktivni in sodobni razvoj svojih dejavnosti. 

Več informacij o dogodku je dostopno pri gostitelju srečanja Peteru Vesenjak, Hosting d.o.o.
  • sreda, september 28, 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v vrednosti 69 mio€.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa.

Upravičeni stroški: 

- Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
- Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisu je dosegljivo tukaj

Predstavitev javnega razpisa je dostopna tudi na video povezavi tukaj

Konzorcij DIGI-SI je z vsemi svojimi napori in prizadevanji pridobil naziv EDIH, tj. Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, v okviru programa Evropske komisije – Program za digitalno Evropo, čigar cilj je pospeševanje digitalnega preboja Evropske unije oziroma približevanje sodobnih digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi. 

Tako bo Konzorcij DIGI-SI, ki ga pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje, spodbujal digitalno preobrazbo v gospodarstvu in javnem sektorju s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, in sicer, na področju umetne inteligence, visokozmogljivega računalništva, tehnologije veriženja blokov, kibernetske varnosti, interneta stvari, masovnih podatkov, robotike in razširjene/navidezne resničnosti. KGZS – Zavod Maribor organizira delavnico pod naslovom: »Ekološka pridelava grozdja in vina s predstavitvijo tolerantnih sort vinske trte«., namenjeno vinogradnikom in vinarjem.

V sklopu delavnice bodo obravnavane naslednje teme:
- biotska pestrost v vinogradih, Katarina Kresnik,
- predstavitev tolerantnih sort vinske trte in aktualna opravila v vinogradu, Marko Breznik,
- priporočila pri ekološkem varstvu vinske trte, Marjeta Miklavc, 
- izkušnje pri pridelavi ekološkega vina, Tadeja Vodovnik Plevnik. 

KDAJ: v četrtek, 23.  junija 2022 s pričetkom ob 9.00.

KJE: Ekološka kmetija Valentan, Vodole 36 in v Hiši Joannes Protner, Vodole 34 v Malečniku.
(Zbor: dvorišču Ekološke kmetije Valentan v Vodolah 36, ob 9.00 uri).

Informacije in prijave zbirajo do srede, 22. junija 2022, na telefonsko številko: 051 337-092 – Tadeja Vodovnik Plevnik ali na e-naslov: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si.

Vabljeni. Monotro, razvojni center strokovnih izobraževanj organizira brezplačni strokovni srečanji pod naslovom:             
- socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah in
- mentorske kmetije (za mlade kmete, do vključno 40 let).

1. Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah
Kdaj: sobota, 11. junij 2022, od 9.00 do 17.00
Kje: Turistična kmetija Grobelnik, Podvrh 39, 8292 Zabukovje

Vsebina: na srečanju bodo predstavljene osnove socialnega varstva, bolezen demenca, kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, osnove kakovosti oskrbe, prehrana in telesna aktivnost starostnikov, predlagana dokumentacija za izvajanje nastanitev starejših oseb na kmetiji, način ocenjevanja in spremljanje zdravstvenega stanja uporabnika, pogoji upravičenosti bivanja uporabnika na kmetiji, prehod uporabnika v druge storitve na področju dolgotrajne oskrbe in pregled pomembnih elementov za bivanje starejših na kmetiji.
Srečanje bo izvajala Andreja Štefan Bukovič, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja z več kot deset let izkušenj pri vodenju institucije na področju  socialnega varstva.

2. Mentorske kmetije (za mlade kmete, do vključno 40 let)
Kdaj:
sobota, 18. junij 2022, od 9.00 do 17.00
Kje: Ekološka kmetija Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje

Vsebina: na srečanju bo predstavljena ekološka senena pridelava mleka, pridelava mleka v mlečne izdelke in trženje (primer Ekološka kmetija Kukenberger), prireja in trženje ekološkega senenega mesa preko skupnega podjetja Eko Prlekija d.o.o., So. P. (primer Ekološka kmetija Kosec), prodaja ekološkega mleka preko mlekomata in v javne zavode (primer Ekološka kmetija Benedičič), predstavitev 16.2 EIP projekta, povezovanje kmetij za skupni nastop na trgu, predstavitev inovativnega spletnega trženja, dobrobit živali na ekoloških kmetijah, vpliv ekološkega kmetijstva na podnebje in okolje, ogled kmetije (sirarna, hlev,  sušenje sena, paša) in strategija razvoja kmetije na podlagi izkušenj ob prevzemu.
Srečanje bo vodil Anton Kukenberger, latnik Ekološke kmetije Kukenberger.

Na srečanja se je potrebno predhodno prijaviti. Več o srečanjih najdete na povezavi.

Vljudno vabljeni.


Najbolj brano ta mesec