Delavnici Prepoznajmo učinke družbenega inoviranja in socialne ekonomije na razvoj lokalnega okolja, bo potekala:

- 9. aprila 2019 na Ptuju, Volkmerjeva cesta 19, Dvorana ''za odrom''; (vabilo, .pdf)
- 11. aprila 2019 V Mariboru, Tkalski prehod 4 Maribor, pritličje; (vabilo, .pdf)

Delavnica je namenjena predstavnikom lokalnih skupnosti, javnih zavodov in javnih služb, univerze, fakultet, šol, predstavniki socialnih partnerjev in drugi pomembni deležniki,

Se vse pogosteje srečujete z vprašanji:
Kaj je socialna ekonomija, socialno podjetništvo, zadružništvo?
Kaj so družbene inovacije in ali jih sploh potrebujemo?
Imajo investicije v razvoj socialne ekonomije učinke, ki se odražajo v našem okolju? Jih lahko merimo?
Kako lahko deležniki prispevamo k razvoju sektorja socialne ekonomije in kakšne so naše koristi?
Smo lahko tudi mi (družbeno) inovativni?
Znamo upravljati z družbenimi inovacijami?

Da si boste lažje odgovorili na zgornja vprašanja in boste pri svojem vsakdanjem delu lažje upravljali z družbenimi inovacijami, s katerimi se vse pogosteje srečujemo v lokalnem okolju ali pa so le-te nujno potrebne za razreševanje izzivov s katerimi srečujemo (staranje prebivalstva, odhajanje mladih, zaposlovanje, podnebne spremembe, trajnostna energija, varna, zdrava kakovostna lokalna prehrana, vključujoča družba, itd.) vas vabimo, da se nam pridružite na delavnici.

Lokacije stičnih točk socialne ekonomije v Podravju:
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo za mlade, ki že več kot deset let mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Nanj se lahko do 20. marca prihodnje leto prijavijo mladi do 29. leta, ki še nimajo svojega podjetja.

Na tekmovanje se lahko prijavijo osnovnošolci 7.,8. in 9. razreda, srednješolci, študentje in mladi do 29. leta, ki še nimajo svojega podjetja. Ko bodo sodelujoči predložili svoje ideje, bo strokovna komisija v vsaki starostni kategoriji izbrala deset najboljših, ki bodo svoje ideje predstavili na državnem tekmovanju.

Prijave in več informacij je dosegljivo tukaj.
Maribor, 06. septembra 2018 - so na tiskovni konferenci projekta SocioLab deležniki predstavili projekt, ki bo ključno izboljšal stanje na področju podpornega okolja za socialne ekonomije in katerega široko partnerstvo, bo do konca projekta, 31.12.2021 postavilo pomembne razvojne mejnike na področju socialnih ekonomij, predvsem socialnih podjetij in zadrug.

Jernej Golc, direktor PRJ Halo je kot partner v projektu se zahvalil vodilnemu partnerju Fundaciji za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, da je tudi območje Haloz bilo sprejeto v široko kohezijsko partnerstvo v Podravju.

Omenil pa je, da "podeželska območja obsegajo okrog 90% ozemlja EU, na katerem živi približno 60% prebivalstva (SURS, 2016). Spremljanje razvoja podeželja je ena od prednostnih problemskih področij EU. Dejstvo je, da se posamezna podeželska območja med sabo močno razlikujejo tako na ravni EU kot na ravni Slovenije. Glavni cilj razvojnih programov je, čim bolj zmanjšati razlike med območji in zagotoviti trajnostni razvoj na družbenem, okoljskem predvsem pa gospodarskem področju. Uvajanje pristopov socialnega podjetništva, zadružništva na območju Haloz lahko dajo pozitivne odgovore na nekatere od demografskih, gospodarskih, okoljskih in širših družbenih problemov kot so: staranje prebivalstva, odseljevanje mladih in delovno aktivnih prebivalcev, ki so bolj izobraženi.
Pomanjkanje delovnih mest, pomanjkanje opremljene infrastrukture, obmejnost in obrobnost, manj ugodni naravni pogoji za kmetijstvo so ključni razlogi, da govorimo o strukturnih problemih podeželja na območju Haloz. Z iskanjem inovativnih družbeno odgovornih rešitev, ki temeljijo predvsem na povezovanju in združevanju kadrovskih virov, zainteresiranih deležnikov z razvito podjetniško kulturo je možno s pomočjo pristopov socialnega podjetništva in zadružništva s poslovnimi modeli dosegati znižanje stroškov na posamezno enoto produkta in zvišanje cene produktov ali storitev na posamezno enoto."

Celotno sporočilo za javnost

Več o projektu SocioLabKmetijsko svetovalna služba Maribor vabi na predavanje pod nazivom "Letina 2018 - Tehnologija pridelave različnih stilov vin"

Predavanje se bo odvijalo v petek, 31. 8. 2018 ob 10. uri na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor,  Vinarska ulica 14, predavalnica I.

Vabilo - pdf

  • ponedeljek, junij 25, 2018

JR- Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju.

Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
·        55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
·        55.201 Počitniški domovi in letovišča,
·        55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
·        55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Občine z območja Haloz spadajo v obmejna problemska območja (Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk, Makole)

Na navedenih občinah zgoraj se lahko sofinancira največ 75% upravičenih stroškov.

Celoten razpis je objavljen tukaj.


Ministrstvo organizira predstavitev razpisa na terenu in sicer:
Vabilo na predstavitve razpisa

- četrtek, 5.7.2018 ob 9. uri v prostorih Občine Zavrč
- četrtek, 5.7.2018 ob 14. uri na Jezerskem
- petek, 6.7.2018 ob 10. uri v Kostelu
- četrtek, 12.7.2018 ob 10, uri v Bovcu


Najbolj brano ta mesec