• ponedeljek, november 06, 2023

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, kot vodilni partner, skupaj z mrežo območno obrtno-podjetniških zbornic sodeluje v projektu DIGI INFO TOČKE, ki ga financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Digi info točke bodo delovale vsaj pet dni v tednu ob različnem času, vsaj 18 ur na teden (najmanj 3 dni v dopoldanskem in 2 dni v popoldanskem času) vse do konca prihodnjega leta, 30. novembra 2024.

Svetovalci na Digi info točkah bodo vsakemu posamezniku na razumljiv način nudili svetovanje in uporabniško podporo s področja uporabe digitalnih javnih storitev:

 • uporaba elektronske osebne izkaznice in s tem povezane mobilne aplikacije,
 • prijava v elektronske storitve in elektronsko podpisovanje,
 • dostop do informacij o delu državne uprave na portalu gov.si,
 • dostop do elektronskih storitev na portalu eUprava,
 • registracija in prijava v portal SPOT,
 • uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM,
 • dostop do e-storitev ZPIZ,
 • uporaba državnega davčnega portala eDavki,
 • dostop do elektronske zemljiške knjige,
 • uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS,
 • storitve z zvezi s študijem in štipendijami,
 • storitve MKGP in UVHVVR, portal Volos.

K zgornjem spisku digitalnih javnih storitev se lahko dodajo tudi nove digitalne javne storitve, za katere se bo izvajalo svetovanje in uporabniška podpora.

Digi info točka je dostopna v Lokalnem pospeševalnem centru Haloze, (Poslovni center Halo), Cirkulane 56, 2282 Cirkulane in je odprta:

ponedeljek 8.00 -12.00
torek 8.00 -12.00
sreda 8.00 -12.00
četrtek 13.00 do 16.00
petek 13.00 do 16.00

Za rezervacijo termina lahko pokličete na 02 795 32 00 ali po elektronski pošti info@halo.si 

Več informacij o digitalnih storitvah javne uprave je dosegljivo na https://digitocke.si/
 V Hotelu Mitra na Ptuju (Prešernova 6, Ptuj) bo v soboto 1.10.2022 ob 10. uri potekalo srečanje z razvojnimi investitorji in pobudniki novih načinov družbenega in ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti, naložb in podjetništva iz Nemčije in Švice. 

Miha Pogačnik je idejni nosilec projekta »Terra Parzival«, vrhunski violinist in kulturni ambasador Republike Slovenije bo na srečanju skupaj z gosti spregovorili o možnostih sodelovanja in nadgradnje sodelovanja pri postavljanju skupnega projekta občin na območju Slovenske Štajerske »Dežela Parzivala« / »Terra Parzival«, tako na področju turizma kot na podjetniškem in širšem razvojnem področju.

Gostje prinašajo konkretne predloge, ideje in pobude o sodelovanju in bodo delili tudi svoje izkušnje iz zahodne Evrope v razvoju lokalnih skupnosti in podjetniških idej tako na področju razvoja podjetništva, stanovanjskih projektov, varstva starejših, vrtcev, šol, ipd.  Na pogovor so vabljeni zainteresirani župani ali njihovi sodelavci iz območja Slovenske Štajerske in podjetniki iz našega območja, start up in mladi podjetniki, kmetije, ki iščejo ideje in priložnosti za aktivni in sodobni razvoj svojih dejavnosti. 

Več informacij o dogodku je dostopno pri gostitelju srečanja Peteru Vesenjak, Hosting d.o.o.
 • sreda, september 28, 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v vrednosti 69 mio€.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa.

Upravičeni stroški: 

- Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
- Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisu je dosegljivo tukaj

Predstavitev javnega razpisa je dostopna tudi na video povezavi tukaj

Konzorcij DIGI-SI je z vsemi svojimi napori in prizadevanji pridobil naziv EDIH, tj. Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, v okviru programa Evropske komisije – Program za digitalno Evropo, čigar cilj je pospeševanje digitalnega preboja Evropske unije oziroma približevanje sodobnih digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi. 

Tako bo Konzorcij DIGI-SI, ki ga pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje, spodbujal digitalno preobrazbo v gospodarstvu in javnem sektorju s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, in sicer, na področju umetne inteligence, visokozmogljivega računalništva, tehnologije veriženja blokov, kibernetske varnosti, interneta stvari, masovnih podatkov, robotike in razširjene/navidezne resničnosti. KGZS – Zavod Maribor organizira delavnico pod naslovom: »Ekološka pridelava grozdja in vina s predstavitvijo tolerantnih sort vinske trte«., namenjeno vinogradnikom in vinarjem.

V sklopu delavnice bodo obravnavane naslednje teme:
- biotska pestrost v vinogradih, Katarina Kresnik,
- predstavitev tolerantnih sort vinske trte in aktualna opravila v vinogradu, Marko Breznik,
- priporočila pri ekološkem varstvu vinske trte, Marjeta Miklavc, 
- izkušnje pri pridelavi ekološkega vina, Tadeja Vodovnik Plevnik. 

KDAJ: v četrtek, 23.  junija 2022 s pričetkom ob 9.00.

KJE: Ekološka kmetija Valentan, Vodole 36 in v Hiši Joannes Protner, Vodole 34 v Malečniku.
(Zbor: dvorišču Ekološke kmetije Valentan v Vodolah 36, ob 9.00 uri).

Informacije in prijave zbirajo do srede, 22. junija 2022, na telefonsko številko: 051 337-092 – Tadeja Vodovnik Plevnik ali na e-naslov: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si.

Vabljeni.Najbolj brano ta mesec