Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5.

Rok za predložitev vlog: 30.8.2021 in 27.09.2021.

Namen javnega razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije. Sklad razpisuje dobrih 17 milijonov evrov posojil, sredstva pa se dodeljujejo brezobrestno.

Vloga se odda v elektronski obliki na spletni srani: Prijava v Aplikacijo e-Rsklad (r-sklad.si)
 


Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije,
 ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, 
 
vabimo vas k sodelovanju na natečaju 

Naj socialno podjetje ali zadruga 2021
in 
Naj podpornik/-ica socialne ekonomije 2021
v Podravju, 

ki ga že tretje leto razpisujemo v okviru projekta 
Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo -  SocioLab. 


Namen natečaja je predstaviti primere dobre prakse širši javnosti in pridobiti zanimanje medijev ter tako dvigniti prepoznavnost akterjev ter sektorja socialne ekonomije na splošno. Prav tako pa je lahko proces izpolnjevanja prijave na natečaj priložnost za evalvacijo in čas za refleksijo delovanja vašega socialnega podjetja ali zadruge v preteklem letu. S podelitvijo priznanj pa vam, aktivnim posameznikom in skupinam, želimo pokazati, da prepoznavamo in cenimo vaše delo, trud in prizadevnost za pozitivne družbene spremembe.
Slavnostna podelitev priznanj se bo odvila v začetku meseca oktobra 2021, več podrobnosti pa bomo predstavili kmalu. Dogodek bo odlična priložnost za druženje in mreženje z udeleženci, podporniki, mediji, zainteresirano in strokovno javnostjo.

Prijava
Prijavnica za posamezen sklop (v prilogi) se odda v elektronski obliki na info@sociolab.si ali v fizični obliki na stično točko.

Rok prijave
Prijavnice sprejemamo do nedelje, 5. 9. 2021.

Način izbora
Predloge bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po spodaj navedenih merilih izbora.


Pogoji in merila

Dodatne informacije
Za več informacij ali pomoč pri oddaji prijave 
pošljite email na info@sociolab.si,
pokličite na 040 376 202,
se obrnite na stične točke v vašem lokalnem okolju:
 

Vabljeni k sodelovanju in širjenju informacij! 


Uspešno delo še naprej,
Ekipa projekta SocioLab

V okviru projekta SocioLab - Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo že četrto leto zapored organiziramo Sejem socialne ekonomije, ki se bo odvil med 9. in 13. uro v soboto, 3. julija 2021 v Mariboru, natančneje na Trgu svobode. Na sejmu se bodo predstavili socialni podjetniki in zadružniki ter drugi predstavniki socialne ekonomije s Podravja in okolice.

Vabilo in več informacij o programu

V sklopu aktivnosti projekta Sociolab kot del sistema podpore socialni ekonomiji v Podravju se organizira sejem socialne ekonomije, ki bo potekal v soboto, 03. 07. 2021, v Mariboru. Na sejmu se boste lahko brezplačno predstavili iniciative/socialna podjetja/zadruga iz širšega območja Podravja.

Na voljo:
● promocija razstavljavcev na spletu, družbenih omrežjih Sociolab in partnerjev;
● izdelava promocijskega gradiva za razstavljavce (sejemska brošura in predstavitvena tablica);
● brezplačna možnost prodaje/predstavitve/promocije na turistično zanimivem in obiskanem mestnem jedru;
● brezplačen najem stojnice;
● možnost postavitve svojih oglasnih panojev.

Vabilo in več informacij za razstavljavce

Prijavite se lahko na svoji stični točki Sociolab ali na 040 376 202 oz. info@caap.si, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.Laboratorij družbenega inoviranja na podeželju se izvaja kot del projekta CERUSI in povezuje partnerske organizacije iz Avstrije, Italije, Slovaške, Češke republike, Nemčije in Slovenije. V Sloveniji aktivnosti izvaja Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Reševanje izzivov na podeželju

-odseljevanje mladih
-staranje prebivalstva
-oddaljenost od storitev
-dostop do javnega prevoza
-oddaljenost od trgovskih in upravnih središč
-pomanjkanje kulturne in turistične ponudbe
-monofunkcionalnost vasi
-dostop do ekoloških izdelkov
-dolge transportne poti
-dostop do podjetniškega podpornega ekosistema
-brezposelnost

Kdaj:

25. ali 26. ali 27. maj 2021 / 15:00 - 18:00 = delavnica
(datum delavnice je odvisen od razvrstitve v skupino)

9. junij 2021 = spoznavanje dobrih praks in trendov s področja inovativnih produktov, trajnostnega turizma ter medgeneracijskega sodelovanja in skrbi za starejše

8. julij 2021= predstavitev idej in mreženje s potencialnimi podporniki, partnerji in financerji

Povezava do prijavnice TUKAJ.
Najbolj brano ta mesec