• četrtek, december 03, 2020

Konec novembra 2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev iz sklada ESRR. Višina dodatnih sredstev, ki smo jih v LAS Haloze prejeli je 148.298,41 EUR.

Da bi lahko sredstva koristili, jih moramo umestiti v našo Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR). V prihodnjih tednih bomo tako pripravili spremembo SLR in jo dali v potrditev skupščini LAS Haloze. Če se bodo razmere glede Koronavirusa umirile, bomo v januarju sklicali navadno skupščino, v nasprotnem primeru pa bo le-ta dopisna.

Odpiramo pa javno razpravo o spremembi SLR. Tukaj lahko pogledate, kateri ukrepi iz SLR se lahko financirajo iz sklada ESRR. 

Podajte predloge za projekte, za katere že imate ali iščete partnerje in se bi z njimi prijavili za javni poziv ESRR v 2021. Obrazec za podajo predloga je tukaj.

Rok za sprejem vaših predlogov za spremembo SLR oz. predlog projekta je 21.12.2020.

Javno razpravo bomo opravili tudi v obliki video konference 15.12.2020 ob 10. uri. Za prijavo na video konferenco pošljite e-pošto na las.haloze@halo.si.

Po potrditvi spremembe s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo predvidoma v prvi polovici leta 2021 razpisali javni poziv za izbor operacij za dodelitev sredstev iz sklada ESRR.


Objavo ZADNJEGA Javnega poziva za izbor operacij LAS Haloze za dodelitev sredstev iz sklada EKSRP pa pričakujemo v januarju 2021.Življenje na podeželju ima svoje specifičnosti. V zadnjih letih se v tujini pa tudi že v Sloveniji pojavljajo številni primeri in pristopi novih rešitev, kako zagotoviti višjo kvaliteto storitev pri skrbi za starejše na podeželju. 

Vse zainteresirane vabimo, da se pridružite v sklop informativnih aktivnosti, na katerih bomo skupaj s strokovnjaki z omenjenega področja predstavili dobre prakse in že znane rešitve pri nas in tujini. 

Vabimo vas na skupno virtualno srečanje lokalnih akterjev za aktivacijo podeželja in prijaznejšo skupnost Haloz,

ki bo četrtek, 26. 11. 2020 od 13.00 – 15.00,

kjer bomo razmišljali:

-Kako demografske izzive podeželja spremeniti v priložnosti?

-Kako s sodelovanjem kreirati nova delovna mesta in ustvarjati pogoje za ohranjanje in oživljanje podeželja?

-Kako lahko novi pristopi in inovativne rešitve pripomorejo k višji kvaliteti storitev pri skrbi za starejše, razvoju turizma ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine?

-Kako identificirati kapital lokalnega prebivalstva za prenos znanj, aktivacijo prenosa znanj in kreiranje novih oblik socialne ekonomije?

Ker nas Covid-19 navaja na nove načine komuniciranja, se bomo o tem, kaj se v našem lokalnem okolju že dogaja in kaj bi želeli razvijati v prihodnje, pogovarjali na videokonferenci ZOOM, do katere dostopate tukaj

Prav tako se lahko prijavite na mail: m.karnicnik@fundacija-prizma.si.

Vabilo in več informacij o srečanju je dosegljivo tukaj


Virtualna delavnica je namenjena:

- osebam, ki bi potencialno koristile različne storitve za starejše na domu na podeželju v Halozah,

- lastnikom stanovanjskih hiš, kmetij, vikendov in drugih bivalnih objektov na območju Haloz, ki potrebujejo več informacij o možnostih financiranja in kako nameniti takšne objekte za bivalne prostore starejših, 

- osebam, ki imajo veščine in željo, da bi skrbeli za starejše na podeželju poklicno (priprava toplih dnevnih obrokov, dostava hrane, pomoč starejšim pri prevozu v lekarno, k zdravniku, v trgovino in druge številne storitve, ki jih potrebujejo starejši na podeželju).
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 4.9.2020 objavilo Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije), so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, imajo 10-49 zaposlenih in so registrirani pred 1.1.2018.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto).
  • Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.
  • Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

ROK ZA PRIJAVO: 5. 10. 2020 do 23.59

Dodatne informacije o razpisu: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

V LPC Haloze vam lahko ponudimo svetovalno pomoč pri pripravi Strategije ponovnega zagona poslovne dejavnosti in vstopa na trg v času trajanja projekta, pripravi likvidnostnega načrta ter oceno vplivov na okolje. Vaše potrebe lahko sporočite na info@halo.si. 


 Staranje prebivalstva in ustrezna skrb za kakovostno življenje starejših je eden ključnih izzivov na evropski, nacionalni in še posebej na lokalni ravni. Od nas zahteva povezovanje  politik, znanj,  izkušenj in talentov z namenom oblikovati nove storitve in proizvode, ki bodo starajoči se družbi zagotavljali kakovostno življenje in primerno socialno vključenost. Istočasno demografski izzivi v lokalnih okoljih predstavljajo številne priložnosti za nova delovna mesta in zaposlitve.


V sredo, 2. septembra 2020

vas vabimo v Hišo vseh generacij v Zgornjo Kungoto,

Zg. Kungota 5, 2201 Zg. Kungota

na okroglo mizo in kreativno delavnico

»Za prijaznejšo medgeneracijsko skupnost –

kako demografske izzive podeželja in mest

spremeniti v priložnosti«

Dogodek bo potekal med 9. 30 in 14. 00 uro skladno s predvidenim programom. Zaradi lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti in zdravja vseh udeležencev, vas prosimo, da se na dogodek prijavite do 31. 8. 2020 preko elektronskega obrazca / prijavo posredujete na elektronski naslov j.vizjak@fundacija-prizma.si, / se prijavite na telefonski št.: 02/33 31 339.


Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.


 Globalna ekonomija se je znašla v novi situaciji. Podjetja iščete dodatne možnosti za rast in širitev. Kljub negotovi situaciji ostaja 330 milijonski trg ZDA še vedno velika priložnost tudi za vsa slovenska podjetja. Inovativnost, prilagodljivost in fokus na stranko so pomembni elementi, ključna pa je dobra priprava, ki zmanjšuje tveganje. Če razmišljate o tem, da je trg ZDA zanimiva izbira, ali pa  ste tam že prisotni in želite širiti poslovanje, potem je prava odločitev, da se udeležite prvega poglobljenega poslovnega treninga ENTER: USA.

Poslovni trening organizira Spirit Slovenija v izvedbi ameriške gospodarske zbornice AmCham Slovenija in je namenjen mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem (MSP).

V programu je na voljo 20 mest, prednost pri udeležbi pa bodo imela izvozno usmerjena podjetja.


VSEBINA -  PRILAGOJENA UDELEŽENCEM in novi realnosti:

- ameriški trg, kupci in poslovna kultura

- kako se trg razlikuje in kakšne so njegove posebnosti

- kako prilagoditi produkt / storitev

- uspešen marketinški pristop in prodaja

- kako vnaprej minimalizirati neprave odločitve in imeti realna pričakovanja

- kaj se je pri poslovanju v ZDA spremenilo v letu 2020


Načrtovani moduli poslovnega  treninga v živo:

- modul 1 in 2 bosta potekala 8. in 9. oktobra 2020 v Austria Trend Hotel-u, Dunajska 154, Ljubljana

- moduli 3, 4 in 5 bodo potekali 11., 12. in 13. novembra 2020 v Austria Trend Hotel-u, Dunajska 154, Ljubljana

Treningi bodo potekali v angleškem jeziku, brez prevoda.

Prijave na izobraževalni program se zbirajo preko e-prijavnice do ponedeljka, 30. septembra 2020 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.

Dodatne informacije: Martin Zadel, tel: 0590 89 500, e-mail: martin.zadel@spiritslovenia.si.


Več o poslovnem treningu ter modulih si lahko preberete TUKAJ.


Najbolj brano ta mesec