Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta GoMED (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija)  organizira on-line delavnico 

Digitalni Marketinški pristopi na mediteranskih trgih

v sredo, 9. februarja 2022, s pričetkom ob 10.00, na Zoom

GoMED projektna ekipa vas vljudno vabi na delavnico pod vodstvom Mirjane Busančić, vodje prodaje v podjetju Vsi.si, d.o.o.

Pogoji za udeležbo:
Sedež podjetja mora biti znotraj programskega območja projekta GoMED. Preverite tukaj.
 
PRIJAVA: prijava na dogodek je možna izključno preko spodnje spletne prijavnice, izpolnite jo najkasneje v petek, 4. februarja 2022. 

KOTIZACIJA: Delavnica je brezplačna. 
Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP) začenja nov natečaj za podporo inovativnim idejam, izdelkom in storitvam za zeleno gospodarstvo v alpski regiji. 

- ohranjanje narave,
- naravi prijazna obnova,
- trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo,
- zeleni turizem ali
- izobraževanje in obveščanje o naravi, krajni in biotski raznovrstnosti

Razpis je odprt do 15. 01. 2023

Več informacij na: www.gi-goes-business.eu/

Pašna skupnost Naravni park Haloze – Čerinovo je bila ustanovljena leta 2020 z namenom upravljanja strmih travišč v Halozah. Upravljanje površin poteka po agroekoloških načelih. Delovanje skupnosti temelji na načelih socialne ekonomije. Člani skupnosti so usmerjeni k reševanju družbeno odgovornih problemov, v tem primeru odpravi zaraščanja kmetijskih površin in ustvarjanju priložnosti za nova delovana mesta. Eden od namenov je ohranjanje biodiverzitete na suhih traviščih, kjer med drugim rastejo tudi divje orhideje. S kontrolirano mešano pašo goveda in drobnice razvijajo različne ekosistemske storitve in iz zaraščenih površin spreminjajo v kmetijsko rabo s pašno kosnim sistemom rabe suhih travišč.

Pašna skupnost Naravni park Haloze – Čerinovo je v sklopu projekta Na(j)prej lokalno! skupaj z rejci drobnice, klavnico KZ Rače in Mesarijo Kokol vzpostavilo delovanje kratke dobavne verige in dalo na prodajni trg konfekcionirano meso jagnjetine, ki je vakumsko pakirano v manjših kosih primernih za rabo v družinskih gospodinjstvih, HORECA sektorju in kuhinjah javnih zavodov. 


Naročilo za meso jagnjetine je možno izvesti na povezavi tukaj

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5.

Rok za predložitev vlog: 30.8.2021 in 27.09.2021.

Namen javnega razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije. Sklad razpisuje dobrih 17 milijonov evrov posojil, sredstva pa se dodeljujejo brezobrestno.

Vloga se odda v elektronski obliki na spletni srani: Prijava v Aplikacijo e-Rsklad (r-sklad.si)
 


Socialni podjetniki, zadružniki, posamezniki in organizacije,
 ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju, 
 
vabimo vas k sodelovanju na natečaju 

Naj socialno podjetje ali zadruga 2021
in 
Naj podpornik/-ica socialne ekonomije 2021
v Podravju, 

ki ga že tretje leto razpisujemo v okviru projekta 
Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo -  SocioLab. 


Namen natečaja je predstaviti primere dobre prakse širši javnosti in pridobiti zanimanje medijev ter tako dvigniti prepoznavnost akterjev ter sektorja socialne ekonomije na splošno. Prav tako pa je lahko proces izpolnjevanja prijave na natečaj priložnost za evalvacijo in čas za refleksijo delovanja vašega socialnega podjetja ali zadruge v preteklem letu. S podelitvijo priznanj pa vam, aktivnim posameznikom in skupinam, želimo pokazati, da prepoznavamo in cenimo vaše delo, trud in prizadevnost za pozitivne družbene spremembe.
Slavnostna podelitev priznanj se bo odvila v začetku meseca oktobra 2021, več podrobnosti pa bomo predstavili kmalu. Dogodek bo odlična priložnost za druženje in mreženje z udeleženci, podporniki, mediji, zainteresirano in strokovno javnostjo.

Prijava
Prijavnica za posamezen sklop (v prilogi) se odda v elektronski obliki na info@sociolab.si ali v fizični obliki na stično točko.

Rok prijave
Prijavnice sprejemamo do nedelje, 5. 9. 2021.

Način izbora
Predloge bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po spodaj navedenih merilih izbora.


Pogoji in merila

Dodatne informacije
Za več informacij ali pomoč pri oddaji prijave 
pošljite email na info@sociolab.si,
pokličite na 040 376 202,
se obrnite na stične točke v vašem lokalnem okolju:
 

Vabljeni k sodelovanju in širjenju informacij! 


Uspešno delo še naprej,
Ekipa projekta SocioLab
Najbolj brano ta mesec