Življenje na podeželju ima svoje specifičnosti. V zadnjih letih se v tujini pa tudi že v Sloveniji pojavljajo številni primeri in pristopi novih rešitev, kako zagotoviti višjo kvaliteto storitev pri skrbi za starejše na podeželju. 

Vse zainteresirane vabimo, da se pridružite v sklop informativnih aktivnosti, na katerih bomo skupaj s strokovnjaki z omenjenega področja predstavili dobre prakse in že znane rešitve pri nas in tujini. 

Vabimo vas na skupno virtualno srečanje lokalnih akterjev za aktivacijo podeželja in prijaznejšo skupnost Haloz,

ki bo četrtek, 26. 11. 2020 od 13.00 – 15.00,

kjer bomo razmišljali:

-Kako demografske izzive podeželja spremeniti v priložnosti?

-Kako s sodelovanjem kreirati nova delovna mesta in ustvarjati pogoje za ohranjanje in oživljanje podeželja?

-Kako lahko novi pristopi in inovativne rešitve pripomorejo k višji kvaliteti storitev pri skrbi za starejše, razvoju turizma ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine?

-Kako identificirati kapital lokalnega prebivalstva za prenos znanj, aktivacijo prenosa znanj in kreiranje novih oblik socialne ekonomije?

Ker nas Covid-19 navaja na nove načine komuniciranja, se bomo o tem, kaj se v našem lokalnem okolju že dogaja in kaj bi želeli razvijati v prihodnje, pogovarjali na videokonferenci ZOOM, do katere dostopate tukaj

Prav tako se lahko prijavite na mail: m.karnicnik@fundacija-prizma.si.

Vabilo in več informacij o srečanju je dosegljivo tukaj


Virtualna delavnica je namenjena:

- osebam, ki bi potencialno koristile različne storitve za starejše na domu na podeželju v Halozah,

- lastnikom stanovanjskih hiš, kmetij, vikendov in drugih bivalnih objektov na območju Haloz, ki potrebujejo več informacij o možnostih financiranja in kako nameniti takšne objekte za bivalne prostore starejših, 

- osebam, ki imajo veščine in željo, da bi skrbeli za starejše na podeželju poklicno (priprava toplih dnevnih obrokov, dostava hrane, pomoč starejšim pri prevozu v lekarno, k zdravniku, v trgovino in druge številne storitve, ki jih potrebujejo starejši na podeželju).
Najbolj brano ta mesec