PRJ Halo kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Haloze je v sredo, 15.2.2017 objavil Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze, ki so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Poziv je odprt do 31.3.2017. do 12. ure.

Razpisanih je 250.000,00 EUR.
Najnižji znesek sofinanciranja je 5.000,00 EUR, najvišji znesek sofinanciranja pa 200.000,00 EUR.

Informacije o javnem pozivu lahko dobite pri vodilnem partnerju PRJ Halo,
po elektronski pošti: las.haloze@halo.si
po telefonu: 02 795 32 00 , vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro.
Zadnja vprašanja bodo možna do 24.3.2017.

Javni poziv in razpisna dokumentacija ter ostale informacije najdete TUKAJ.



Tekmovanje »Mladi podjetnik« je namenjeno srednješolcem, ki želijo preizkusiti in razvijati znanje podjetništva in poslovanja. Njihove naloge zajemajo razvoj lastnih poslovnih zamisli, pisanje analize izvedljivosti ter njihovo argumentiranje na javnih predstavitvah.

Skupine dijakov izdelajo projektne naloge in na državnem tekmovanju z multimedijskimi orodji predstavijo lastne poslovne zamisli - analize izvedljivosti, ki  jih pripravijo skupaj z mentorji. Namen tekmovanja »Mladi podjetnik« je omogočiti izmenjavo izkušenj predavateljev, mentorjev in dijakov ter še dodatno vzpodbuditi pri mladih podjetniško žilico in jih usposobiti za prepoznavanje in uresničevanje tržnih priložnosti.

Tekmovanje poteka 3. stopenjsko in sicer:
Predizbor: zbiranje in pregled prijav srednjih šol
Polfinalni izbor: pred strokovno državno komisijo
Finalni izbor: finalni izbor državnega tekmovanja

Tekmovanje bo 20.4.2017, prijave so možne do 20.3.2017.

Več informacij o tekmovanju najdete TUKAJ.

Ready2Go je pilotni projekt Evropske komisije in Evropske agencije za mala in srednje velika podjetja (EASME) in je namenjen podpori evropskim MSP pri internacionalizaciji na petih trgih tretjih držav (Čile, Indija, Kamerun, Kanada in ZDA).

V okviru projekta bo 80 izbranih malih in srednje velikih podjetij dobilo priložnost za sodelovanje pri naslednjih aktivnostih:
- prilagojenem individualnem usposabljanju in coaching programu za izdelavo poslovnega načrta za     internacionalizacijo
- kolektivnih usposabljanjih, osredotočenih na pet izbranih držav zunaj EU
- sodelovanje v največ dveh od petih Brokerage B2B dogodkih v petih izbranih državah zunaj EU,      vključno z možnostjo matchmakinga.
Udeležba je brezplačna. Udeleženci krijejo le potne stroške, ki pa bodo delno povrnjeni.

Več informacij o vključitvi in poteku projekta najdete TUKAJ.



GZS, ŠGZ, v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s SPIRIT, Javno agencijo, nadaljujejo s projektom Podelitve priznanj inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. V okvir projekta Izbor najboljših inovacij sodi vsakoletni izbor najboljših inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni in nacionalni ravni. Letos bodo tako že 15. leto zapored podeljena priznanja za najboljše inovacije za preteklo leto.

Predlagatelji lahko v letu 2016 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2015 do 31.3.2017.

Na razpis se lahko prijavite:
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike iz območja podravske regije.

Kategorije inovacij:
- produktne inovacije
- procesne inovacije
- trženjske inovacije
- organizacijske inovacije.

Prijave pošljite  do 3. aprila 2017 na naslov: 
Štajerska gospodarska zbornica,
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«.

Pisne prijave lahko pošljete tudi na e-naslov: lidija.majcen@stajerskagz.si 


Več informacij o prijavi in poteku izbora najdete TUKAJ.

V javni agenciji SPIRIT Slovenija letos že desetič pripravljajo izobraževalni program za izvozno poslovanje - International Trade Management (ITM).

Program ITM je namenjen mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Izobraževanje poteka v angleškem jeziku in je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Njegova glavna prednost je v izjemno praktični in individualni naravnanosti programa, ki podjetja usmeri k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti, udeležence pa usposobi za učinkovite izvozne managerje.
Program je izpeljan v obliki štirih delavnic za pripravo izvoznega načrta ter petih mednarodnih seminarjev z odličnimi, svetovno priznanimi tujimi strokovnjaki. Poteka od marca do novembra, v skupnem obsegu 17 dni.

Udeleženci programa ITM med drugim pridobijo:
nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta in predstavitve podjetja,
informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
mednarodna poznanstva in
diplomo, priznano s strani Mednarodne organizacije IATTO.

Do danes se je mednarodnega izobraževalnega programa ITM udeležilo že 115 slovenskih mikro, malih in srednjih podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala 100% zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za 40%.

Večino stroškov programa (cca. 7.000 EUR/udeleženca) krije SPIRIT Slovenija.
Stroški podjetja pa znašajo:
- depozit za resnost udeležbe v višini 960 EUR (depozit ob uspešno zaključenem programu vrnemo podjetju),
- stroški letalske vozovnice in 5 dnevne nastanitve na 5 dnevnem sklopu mednarodnih seminarjev na švedskem.


Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 6. marec 2017.

Več informacij o programu najdete tukaj.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendije za deficitarne poklice.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Višina štipendije je 100 EUR mesečno, vlogo pa bo možno oddati od 15.6.2017 do 20.9.2017.

Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Nekaj informacij, kateri so deficitarni poklici, tudi v video posnetku.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v Uradnem listu RS št. 3/2017 objavil prvi javni razpis v letu 2017, in sicer P7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Tovrstni krediti, ki jih SPS neposredno odobrava že vse od leta 2012 dalje, omogočajo mikro in malim podjetjem hiter in enostaven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Stroški odobritve kredita pa se ne zaračunajo.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraziti v:
• nižjih zahtevah po zavarovanju
• nižji obrestni meri (fiksna 1,4 %)
• ročnosti kredita do 60 mesecev
• možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
• kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
• stroški kredita se NE zaračunavajo

Na razpis se lahko prijavijo le mikro in mala podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji:
• organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
• imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na dva prijavna roka, in sicer 10. 2. 2017 in 10. 6. 2017 za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisuP7 2017-
Mikrokrediti za mikro in mala podjetja, ki ga najdete na spletni strani SPSa in v Ur. l. RS št. 3/2017.




Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo terminski načrt razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2017.
Planiranih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio EUR.

Sporočilo za javnost najdete tukaj.
Terminski načrt javnih razpisov pa tukaj.





Organizacija PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro je vključena v mrežo podpornega okolja za podjetništvo, ki deluje v sklopu ukrepov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Aktivnosti izvajamo skozi tako imenovano VEM točko (vse na enem mestu), ki pomeni izvajanje podpornih podjetniških aktivnosti. Gre za podjetniška svetovanja in delavnice za spodbujanje podjetniške iniciative ter e-postopke za registracijo in začetek izvajanja poslovne dejavnosti.

Za učence in dijake na osnovnih oziroma srednjih šolah izvajamo:

delavnico pod nazivom: Kaj je podjetništvo ?

Vsebina osnovne delavnice na temo podjetništva traja dve šolski uri in zajema:
- kratko predstavitev, kaj je podjetništvo,
- kakšni so prvi koraki in postopki za začetek poslovanja,
- osnovni pristopi k razvoju uspešnih podjetniških idej.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega dela, ki se povezuje s praktičnimi primeri in aktivnim sodelovanjem učencev. Primerna je za učence zaključnih razredov oziroma dijake.

Več o storitvah, ki jih ponujamo za mlade brezplačno na VEM LPC Haloze, lahko preberete tukaj.

V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli delavnice na OŠ Majšperk, OŠ Središče ob Dravi, OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Podlehnik in OŠ Videm, udeleženih pa je bilo 93 učencev, ki so razvijali številne zanimive podjetniške ideje.

Utrinki iz delavnic, ki smo jih  izvedli na OŠ Majšperk, OŠ Središče ob Dravi in OŠ Podlehnik.







Imate idejo, ki je bila do sedaj spregledana zaradi »majhnosti«, »lokalnosti« ali nizke finančne dostopnosti? Vas je strah, vam zmanjka motivacije in podjetniškega znanja? Iščete možnost za izboljšanje svoje dejavnosti, razmišljate, kako si sami ustvariti delo oz. delovno mesto?

Napovedujemo novo sezono projekta Ferfl!


Ferfl ni navaden feferonček! Gre za celovit program spodbujanja podjetniških  idej z družbenim učinkom, ki različne generacije spodbuja, da začnejo razmišljati o boljši prihodnosti in  pričnejo razvijati podjetniške ideje, ki imajo pozitivne učinke tudi za družbo in okolje, v katerem živimo.

Program je sestavljen iz štirih sklopov aktivnosti: Podjetniškega natečaja, Start up vikenda, Podjetniške šole in Socialno podjetniškega  inkubatorja.


Več informacij o projektu lahko preberete tukaj.



Najbolj brano ta mesec

Arhiv spletnih objav