Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja objavilo dva javna razpisa, namenjena organizacijam, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov in javni razpis za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.
Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov.
Javni razpisi bodo odprti do vključno 26. 3. 2018.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih: 
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2018:
-        namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
-        namen B: 25.000 EUR  (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018:
-        namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),
-        namen B: 56.000 EUR (rejske organizacije),
-        namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije).

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018:
-        10.000 EUR.

Več informacij najdete na spletni strani MKGP ali na spletni strani ARSKTRP.


Subvencija za samozaposlitev je več kot dobrodošla pomoč vsakemu podjetniku začetniku. Tovrstne zagonske pomoči se pojavljajo na vsakih nekaj let, povezane so z Zavodom za zaposlovanje. Trenutno sta aktualni subvencija za samozaposlitev žensk in subvencije za samozaposlitev mladih do 28. leta. Višina je 5.000 evrov.

SPODBUJANJE ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA
Subvencijo za samozaposlitev za spodbujanje ženskega podjetništva lahko uveljavljajo ženske, ki:
so dosegle najmanj višjo strokovno izobrazbo (to pomeni VI. raven izobrazbe ali več),
so bile pred vključitvijo v podjetniško usposabljanje najmanj 3 mesece prijavljene med brezposelnimi,
so prejele certifikat o uspešno zaključenem podjetniškem usposabljanju ter
imajo zanimivo poslovno idejo, željo, pogoje in možnosti za samozaposlitev.

SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOSLITEV MLADIH
Subvencija za samozaposlitev mladih je trenutno v pripravi. Informacije, ki so na voljo, so naslednje:
subvencija bo na voljo za mlade do dopolnjenega 28. leta starosti,
pogoj za vključitev bo vpis v evidenco na zavodu za zaposlovanje, vendar pa boste lahko v tej evidenci tudi samo 1 dan,
pogoj za vključitev bo tudi zaključeno izobraževanje, ki sestoji iz okvirno 100-urnega programa.

Več informacij o možnostih pridobitve subvencije za samozaposlitev najdete TUKAJ.Državni zbor je 15. februarja sprejel novi zakon o spodbujanju razvoja turizma. Zakon bo med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso ter novosti glede prodaje turističnih paketov.

"Zakon določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev in civilne družbe ter določa za to potrebne vire financiranja." je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar.

Med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO). Poleg turistične takse, ki jo bodo še naprej določale občine, zakon pa določa njeno zgornjo mejo pri 2,50 evra, bo namreč uvedena še promocijska taksa.Ta bo znašala 25 odstotkov zneska turistične takse in bo neposreden prihodek STO.

Več lahko preberete TUKAJ.

SPIRIT Slovenija namerava za namene nadaljnje promocije slovenskih dobaviteljev oblikovati seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo in zato vabi k vpisu na seznam vsa slovenska podjetja in zlasti podjetja, ki se uvrščajo v eno izmed spodaj navedenih področij in ki so s svojimi tehnološko razvojnimi in inovativnimi izdelki/storitvami/rešitvami z dodano vrednostjo sposobna konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti:
-avtomatizacija,
-digitalizacija (programi, zbiranje podatkov, digitalizacija avtomobilske industrije- zbiranje podatkov, digitalne tovarne- avtomobilska industrija in strojegradnja, digitalna podjetja, industrijski programi, itd.),
-mobilnost (med drugim tudi železniške in avtomobilske mobilne tehnike, itd.),
-pogonska tehnologija za različne industrije,
-elektrifikacija in energetski management (vključno z energetsko avtomatizacijo in smart grid rešitvami),
-oskrba z energijo (elektrarne, turbine, vetrnice),
-tehnična oprema energetsko učinkovitih objektov,
-medicinska tehnika, in
-druga prebojna in inovativna področja in področja, ki so nosilci prihodnje rasti.

V kolikor želite, da ste uvrščeni na seznam tehnološko razvojnih in prebojno inovativnih izdelkov, storitev in rešitev z dodano vrednostjo (s katerimi ste sposobni konkurirati na globalnem trgu in v globalnih verigah vrednosti),  potrdite svoj interes za vpis na seznam, tako, da izpolnite v angleškem jeziku tako elektronsko prijavnico kot priloženi vprašalnik (le-ta je namenjen za promocijo in predstavitev vaših inovativnih izdelkov, storitev, rešitev in vašega podjetja koncernom) najkasneje do 23. februarja 2018.
Izpolnjene vprašalnike vrnite na e- naslov: gospodarske.delegacije@spiritslovenia.si.

Več informacij najdete TUKAJ.

Ob obisku podpredsednika vlade in zunanjega ministra Slovenije Karla Erjavca na Kosovu in ob priložnosti prvega zasedanja mešane komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kosovom, Javna agencija SPIRIT, Ministrstvo za zunanje zadeve in GZS v sodelovanju z lokalnimi partnerji organizirajo obisk poslovne delegacije v Prištini.

Z obiskom delegacije želijo nasloviti poslovne priložnosti, ki se za slovensko gospodarstvo odpirajo na Kosovu, s poudarkom na sektorjih:
energetski in okoljski projekti,
informacijske tehnologije (digitalizacija, e-uprava),
živilska industrija,
poslovne in finančne storitve,
poslovno in poklicno izobraževanje in usposabljanje,
trgovina.

Obisk bo izpeljan 12. in 13. marca 2018. 

Podrobnosti in prijave TUKAJ.


Bolj kot kadar koli je jasno, da moramo razmišljati in poslovati drugače ter poslovno strategijo podjetja osnovati na namenu poslovanja, ki je veliko več od zgolj finančnega učinka.

Vse bolj odgovorna in zahtevnejša pričakovanja kupcev ter posledično nenehno inoviranje poslovnega modela, ki v središče postavlja reševanje kompleksnih družbenih in okoljskih izzivov, so bili še včeraj trend, danes pa so poslovni imperativ.

Vabljeni, da se pridružite 34 % tistih poslovnih voditeljev*, ki verjamejo, da je ključno vodilo pri sprejemanju poslovnih odločitev namen poslovanja (PWC).

Na srečanju boste spoznali izkušnje vodilnih slovenskih podjetij, ki so se ena prvih podala na pot trajnostne strateške transformacije poslovanja v okviru pilotnega nacionalnega programa agencije SPIRIT Slovenija.

Srečanje bodo otvorile vizije mladih podjetij z družbenim učinkom iz programa Goodbiz, ki jih na poti razvoja lahko podprete z investicijo v obliki kapitala, znanja, infrastrukture.

Lokacija: Grand Hotel Union (Bela dvorana), Miklošičeva cesta 1, Ljubljana
Datum: 15. februar 2018, od 16. do 19. ure
Organizatorja: Javna agencija SPIRIT Slovenija in Goodbiz

Prevajanje je zagotovljeno. Število mest je omejeno.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.

Najbolj brano ta mesec