Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja objavilo dva javna razpisa, namenjena organizacijam, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov in javni razpis za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.
Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov.
Javni razpisi bodo odprti do vključno 26. 3. 2018.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih: 
Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2018:
-        namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
-        namen B: 25.000 EUR  (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2018:
-        namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),
-        namen B: 56.000 EUR (rejske organizacije),
-        namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije).

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2018:
-        10.000 EUR.

Več informacij najdete na spletni strani MKGP ali na spletni strani ARSKTRP.

Najbolj brano ta mesec