Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5.

Rok za predložitev vlog: 30.8.2021 in 27.09.2021.

Namen javnega razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije. Sklad razpisuje dobrih 17 milijonov evrov posojil, sredstva pa se dodeljujejo brezobrestno.

Vloga se odda v elektronski obliki na spletni srani: Prijava v Aplikacijo e-Rsklad (r-sklad.si)
Najbolj brano ta mesec