• sreda, november 29, 2017
Občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000, so ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada  za električne polnilnice. Eko sklad bo tako občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponuja možnost nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo.

Več o razpisu se nahaja tukaj.

Za morebitno potrebno pomoč pri pripravi vloge se lahko obrnete na info@halo.si ali 02 795 32 00.

Z odločitvijo o finančni podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, Slovenija začenja izvajanje finančnih instrumentov. Zanje je v izvajanju kohezijske politike programskega obdobja 2014–2020 namenjenih 253 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev, ki jih bo v obliki Sklada skladov upravljala Slovenska izvozna in razvojna banka d. d. (SID).

Finančni instrumenti so pomemben instrument izvajanja razvojnih politik na ravni EU, s katerimi se spodbuja investicijska vlaganja in tekoče poslovanje z dolžniškim in lastniškim financiranjem. V skladu z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike 2014–2020 bo Slovenija sredstva s tega področja usmerjala v raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, v energetsko učinkovitost ter urbani razvoj.

Končni prejemniki, torej podjetja, zavodi, občine, ESCO podjetja (energetska sanacija) ter posamezniki, bodo ugodne vire lahko pridobili za naslednje vrste razvojnih naložb:
- zagon podjetja in zgodnja faza rasti,
- rast in razvoj podjetja (širitev dejavnosti, vstop na nove trge itd.),
- raziskovalno razvojne projekte in z njimi povezane naložbe,
- energetsko sanacijo zgradb v javnem sektorju,
- naložbe s področja sanacije degradiranih področij znotraj mestnih občin.

Več lahko preberete TUKAJ.

Slovenija je že postala prepoznavna turistična destinacija, v nekaterih regijah podiramo rekorde. Vse kaže, da se bo dinamika povečevanja turistov v Sloveniji nadaljevala tudi v prihodnje. Tega se moramo veseliti in se na to pripraviti, saj turistov ni nikoli preveč.

S strokovnjaki bo potekala razprava na okrogli mizi o tem ali je v Sloveniji preveč ali premalo turistov in kako se pripraviti na njihove prihode. več->>

Okrogla miza bo potekala:

v ponedeljek, 4. 12., ob 15.00
MARIBOR, DOBA Fakulteta, Prešernova ulica 1

Prijava
Udeležba na okrogli mizi je brezplačna, a je prijava obvezna  - ONLINE


Kontakt
Karmen Jurenec
karmen.jurenec@doba.si
02 228 38 60


Namen okrogle mize je spodbuditi razpravo o skrbi za zaposlene in o razvoju kadrov v turizmu – katera znanja in kompetence potrebujemo v turizmu in kje so razlogi, da imamo kadrov premalo. Izmenjali bomo tudi izkušnje o strateškem in operativnem upravljanju destinacij in o pomenu učinkovitega menedžmenta na področju turizma.

Okroglo mizo bodo soustvarjali:

Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
Urška Marentič, namestnica direktorja, Center RS za poklicno izobraževanje;
Gregor Jamnik, direktor, Hotel Slon Ljubljana;
Doris Urbančič Windisch, direktorica, Zavod za turizem Maribor;
doc. dr. Andrej Raspor, DOBA Fakulteta Maribor.


Strokovno-izobraževalni dogodek v organizaciji Manager kluba Ptuj, ki se bo odvil v torek, 21. novembra 2017 ob 18 uri v prostorih Šolskega centra Ptuj Višja strokovna šola, Vičava 1, 2250 Ptuj.

V Manager klubu Ptuj tokrat predstavljajo podjetniško zgodbo Štajerske regije, družbo Lumar IG d.o.o. in njenega ustanovitelja, g. Milana Lukića. Družinsko podjetje danes velja za tehnološko vodilnega slovenskega proizvajalca nizkoenergijskih in pasivnih montažnih objektov. Več->>

Na Ptuju bodo 10. in 11. novembra potekale brezplačne delavnice za NVO, ki želijo delovati z mladimi.

CNVOS s Civil Society Development Foundation iz Romunije in mrežo ENNA iz Bruslja izvaja projekt Organizacijski razvoj mladinskih organizacij. V sklopu projekta bomo izvedli pet pilotnih delavnic na temo organizacijskega razvoja mladinskih organizacij. Delavnica je namenjena mladinskim delavcem in vsem, ki ste na aktivni v mladinskih organizacijah. Udeleženci delavnic bodo preizkusili novo orodje, namenjeno organizacijskemu razvoju mladinskih organizacij, poseben poudarek bo na organizacijah, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi.

Prijava in več informacij je dosegljivo tukaj.Najbolj brano ta mesec