Vabilo na srečanje ob Mednarodnem dnevu zadružništva

Letošnji že 98. mednarodni dan zadružništva - CoopsDay nagovarja problematiko podnebnih sprememb, ki se z vsakim dnem kaže kot bolj nujna. Kritična situacija ogroža življenja in sredstva za preživetje ter uničuje vitalne ekosisteme za ljudi in planet. “Nimamo veliko časa, da bi spremenili to situacijo. Ukrepati moramo zdaj z našimi vrednotami in načeli, da v svetovnem merilu pokažemo, da je mogoče razviti gospodarstvo s socialno vključenostjo in zaščito naravnih virov, " je dejal Ariel Guarco, predsednik Mednarodne zadružne zveze (ICA). Zadruge po svetu že prevzemajo vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. Preberite več o prispevkih zadrug k Ciljem trajnostnega razvoja v prispevku "Preoblikovanje našega sveta: Zadruga 2030", ki ga je pripravil Odbor za promocijo in napredek zadrug (COPAC).

Ob tej priložnosti vas vabimo na okroglo mizo in druženje, ki bo potekalo 
v soboto, 4. julija 2020 med 10. in 12. uro v gradu Muretinci. 
Skupaj bomo pogledali, kakšno je trenutno stanje na planetu glede klimatskih sprememb ter razmišljali, kako lahko zadruge v Sloveniji prispevajo k izboljšanju te slike.

Več podrobnosti najdete TUKAJ.

Spoštovani,

v cilju zajezitve širitve koronavirusa COVID-19 in na podlagi ukrepov interventnega zakona ter usmeritve resornih ministrstev (MGRT, MJU) se pripravljajo ukrepi, ki bodo do preklica vplivali tudi na poslovanje in delo točk SPOT (SPOT Registracija, SPOT Svetovanje). 


Obveščamo vas, da SPOT točka PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro, Lokalni pospeševalni center Haloze         

deluje, samo za stranke z območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk- za izvedbo nujnih postopkov- OBVEZNI PREDHODNI DOGOVOR PO TELEFONU (med 9. in 13. uro na telefonski številki 02 795 32 00).       

 Zahvaljujemo se za razumevanje,

ekipa LPC HalozeVabimo vse socialne podjetnike, zadružnike in skupine ali posameznike, ki se aktivno ukvarjajo z reševanjem perečih družbenih izzivov, da se vključijo v Pospeševalnik družbenih inovacij SocioLab in z našo podporo uresničujejo svoje družbeno poslanstvo.

V Pospeševalniku SocioLab smo z mentorstvom, svetovanjem in podjetniškimi usposabljanji podprli že 23 socialnih podjetij, socialno-podjetniških iniciativ in zadrug. Če imate družbeno inovativno idejo, ki bi jo radi spremenili v (socialno)podjetniško zgodbo, ali le izpopolnili svojo družbeno-inovativno storitev ali izdelek, potem je ta javni poziv prav za vas.

V Pospeševalniku družbenih inovacij SocioLab nudimo brezplačno podporo pri razvoju in uresničevanju podjetnih in inovativnih idej, ki rešujejo družbene probleme/izzive. Na voljo vam je:
- mentorstvo (vsakemu udeležencu/skupini/socialnemu podjetju/zadrugi se dodeli mentor, ki ga spremlja in usmerja ves čas vključenosti v Pospeševalnik)
- svetovanje (vključeni imajo dostop do svetovalcev, ki jim pomagajo pri razvoju poslovne ideje, zagonu socialnega podjetja ali zadruge, izboljšanju poslovanja, rasti socialnega podjetja/zadruge, trženju, digitalizaciji ali na drugih za dejavnost pomembnih področjih in sicer v skupni vrednosti do 2.500,00 EUR)
- usposabljanje (za manjše skupine vključenih organiziramo usposabljanja iz ciljno usmerjenih področij: marketing, prodaja, digitalne kompetence, socialno podjetništvo & zadružništvo, merjenje družbenih učinkov, ipd.)
- promocija (vključenost v digitalno promocijo, predstavitev na sejmih in drugih dogodkih, ipd.)
- mreženje in povezovanje (udeležba na konferencah, B2C in B2B srečanjih, ipd.)
- souporaba prostorov za sestanke, skupnostne aktivnosti, ipd. na 5 stičnih točkah v Podravju: Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Cirkulane, Lenart

Vključeni se lahko vsako leto potegujejo za naziv “Naj socialno podjetje ali zadruga Podravja” in prejmejo praktične nagrade.

Več informacij o javnem pozivu in projektu Sociolab najdete TUKAJ.

Javni poziv si lahko ogledate tukaj.

Obrazec za prijavo v pospeševalnik družbenih inovacij najdete tukaj.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v zadnjih dveh letih intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, da se slovenskim podjetjem omogoči poslovanje preko platforme Amazon Europe. Amazon je predvideval, da bodo vse potrebne tehnične rešitve implementirane v tretjem kvartalu lanskega leta, vendar je zaradi vzpostavitve boljše uporabniške izkušnje za sodelujoča podjetja prišlo do zamika.

Predstavniki Amazona so podali obvestili, da so vse potrebne tehnične prilagoditve uspešno implementirane, s čimer je Slovenija uvrščena med podprte države za poslovanje podjetij preko platforme Amazon Europe.

Pozivamo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da izkoristijo nov prodajni kanal za lansiranje svojih produktov preko platforme Amazon Europe, saj je to največji spletni prodajni kanal na svetu in izjemna priložnost za slovenska podjetja. 

Več info lahko preberete TUKAJ.


Zaposlitev delavca za sezonsko delo pomeni zaposlitev za krajšo ali daljšo pomoč v delovni sezoni  ali skozi celotno delovno sezono.
delodajalec lahko z delavci sodeluje na več načinov:
1. sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas (Zakon o delovnih razmerjih v 54. členu določa, da se lahko zaposlitev po pogodbi za določen čas uporablja tudi za opravljanje sezonskega dela)
2. podjemna pogodba (podjemno pogodbo lahko sklene fizična oseba z naročnikom, ki je lahko fizična ali pravna oseba)
3. sodelovanje s samostojnim podjetnikom (na podlagi dogovora ali pogodbe podjetnik opravi dogovorjene naloge iz za to izstavi račun)
4. zaposlitev študenta preko študentske napotnice

Najbolj brano ta mesec