Točka VEM – LPC Haloze deluje v poslovnih prostorih Poslovnega centra Halo v naselju Cirkulane 56. Na vstopni točki je vzpostavljena sprejemna pisarna ter podjetniški svetovalec, ki ima ustrezno usposobljenost, dostop do VEM portala skladno s pravili VEM točke.
V sprejemnem prostoru so javno dostopna različna gradiva in informacije o podjetništvu ter omogočen brezplačni dostop do interneta preko WiFi omrežja ali preko računalnika, ki je javno dostopen. Možno je uporabiti tudi skener, barvni tiskalnik in faks skladno s cenikom o uporabi. Do informacij v LPC Haloze je možno dostopati preko telefona, spletne strani oziroma elektronske pošte ali navadne pošte, z osebnim stikom na delavnicah ali v pisarni na sedežu LPC Haloze po predhodni najavi.

Na VEM točkah referenti točk izvajajo naslednje za uporabnike brezplačne podporne storitve:

Informiranje vseh ciljnih skupin
- pridobivanje informacij pomembnih za mlade, potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednje velika podjetja / podjetnike na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju
- tedensko pošiljanje informacijskih paketov v e-obliki; predvsem e-biltena Moj spletni priročnik

Podjetniško svetovanje
- izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij
- osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom in mladim
- svetovanje, priprava in projektno vodenje razvojnih projektov na podeželju.
- svetovanje se izvaja telefonsko in osebno po predhodnem dogovoru
- na podlagi predhodnih dogovorov se lahko osebno svetovanje izvede tudi na sedežu svetovanca
- priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov po e-pošti

Informativno promocijske podjetniške delavnice za vse ciljne skupine
- izvedba delavnic za delujoča podjetja in podjetnike
- posebne delavnice za potencialne podjetnike
- osnovne informativno promocijske podjetniške delavnice za osnovnošolce in srednješolce

Izvajanje postopkov preko sistema e-VEM
- e_postopki za podjetnike (s.p.)
- e_postopki za družbe (d.o.o.)
- e_postopki za druge organizacije

Evidentiranje administrativnih ovir
- evidentiranje administrativnih ovir pri zagonu, delovanju podjetja
- posredovanje administrativnih ovir na agencijo SPIRIT

Druge storitve 


Kontakt:

PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro
Cirkulane 56, 2282 Cirkulane

T: 02 795 32 00
info@halo.siNajbolj brano ta mesec