Staranje prebivalstva in ustrezna skrb za kakovostno življenje starejših je eden ključnih izzivov na evropski, nacionalni in še posebej na lokalni ravni. Od nas zahteva povezovanje  politik, znanj,  izkušenj in talentov z namenom oblikovati nove storitve in proizvode, ki bodo starajoči se družbi zagotavljali kakovostno življenje in primerno socialno vključenost. Istočasno demografski izzivi v lokalnih okoljih predstavljajo številne priložnosti za nova delovna mesta in zaposlitve.


V sredo, 2. septembra 2020

vas vabimo v Hišo vseh generacij v Zgornjo Kungoto,

Zg. Kungota 5, 2201 Zg. Kungota

na okroglo mizo in kreativno delavnico

»Za prijaznejšo medgeneracijsko skupnost –

kako demografske izzive podeželja in mest

spremeniti v priložnosti«

Dogodek bo potekal med 9. 30 in 14. 00 uro skladno s predvidenim programom. Zaradi lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti in zdravja vseh udeležencev, vas prosimo, da se na dogodek prijavite do 31. 8. 2020 preko elektronskega obrazca / prijavo posredujete na elektronski naslov j.vizjak@fundacija-prizma.si, / se prijavite na telefonski št.: 02/33 31 339.


Več informacij o dogodku najdete TUKAJ.


 Globalna ekonomija se je znašla v novi situaciji. Podjetja iščete dodatne možnosti za rast in širitev. Kljub negotovi situaciji ostaja 330 milijonski trg ZDA še vedno velika priložnost tudi za vsa slovenska podjetja. Inovativnost, prilagodljivost in fokus na stranko so pomembni elementi, ključna pa je dobra priprava, ki zmanjšuje tveganje. Če razmišljate o tem, da je trg ZDA zanimiva izbira, ali pa  ste tam že prisotni in želite širiti poslovanje, potem je prava odločitev, da se udeležite prvega poglobljenega poslovnega treninga ENTER: USA.

Poslovni trening organizira Spirit Slovenija v izvedbi ameriške gospodarske zbornice AmCham Slovenija in je namenjen mikro, malim in srednje velikim slovenskim podjetjem (MSP).

V programu je na voljo 20 mest, prednost pri udeležbi pa bodo imela izvozno usmerjena podjetja.


VSEBINA -  PRILAGOJENA UDELEŽENCEM in novi realnosti:

- ameriški trg, kupci in poslovna kultura

- kako se trg razlikuje in kakšne so njegove posebnosti

- kako prilagoditi produkt / storitev

- uspešen marketinški pristop in prodaja

- kako vnaprej minimalizirati neprave odločitve in imeti realna pričakovanja

- kaj se je pri poslovanju v ZDA spremenilo v letu 2020


Načrtovani moduli poslovnega  treninga v živo:

- modul 1 in 2 bosta potekala 8. in 9. oktobra 2020 v Austria Trend Hotel-u, Dunajska 154, Ljubljana

- moduli 3, 4 in 5 bodo potekali 11., 12. in 13. novembra 2020 v Austria Trend Hotel-u, Dunajska 154, Ljubljana

Treningi bodo potekali v angleškem jeziku, brez prevoda.

Prijave na izobraževalni program se zbirajo preko e-prijavnice do ponedeljka, 30. septembra 2020 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.

Dodatne informacije: Martin Zadel, tel: 0590 89 500, e-mail: martin.zadel@spiritslovenia.si.


Več o poslovnem treningu ter modulih si lahko preberete TUKAJ.Vlada je na 26. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij. S tem je vključenih v obmejna problemska območja 90 občin iz Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje statusa obmejnega problemskega območja.

Regionalne razvojne agencije so skladno z uredbo morale pripraviti do konec leta 2019 štiriletni program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja, ki jih medresorsko obravnavajo ministrstva in Vlada.

Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal za 20 mio € brezobrestnih posojil, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe. Namen in cilj ukrepa je ohranjanje gospodarske dejavnosti za zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Višina zaprošenih sredstev je lahko od 5.000 € do 50.000 € do 100% upravičenih stroškov brez DDV. Obstaja tudi možnost je 6 mesečnega moratorija in 60 mesecev dobe vračanja.

Upravičeni stroški so od 1.2.2020 naprej in so:
- Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
- Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
- Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih
poslovnih prostorov
- Nova oprema
- Rabljena oprema
- Novi delovni stroji
- Rabljeni delovni stroji
- Neopredmetena sredstva
- Administrativni stroški
- Stroški materiala
- Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
- Stroški transportnih storitev
- stroški sejmov, reklame in reprezentance
- Stroški plač in povračil v zvezi z delom
- Drugi operativni stroški

Vloge se oddajo v elektronski obliki tukaj.
Sta razpisana dva roka in sicer 24.8.2020 in 9.10.2020.

Razpis je objavljen na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

V primeru, da potrebujete pri pripravi vloge strokovno pomoč, svetovanje ali nasvet se lahko obrnete tudi na Podeželsko razvojno jedro Halo - LPC Haloze
Dragi socialni podjetniki, 
zadružniki, posamezniki in organizacije, 
ki delujete na področju socialne ekonomije ali pomembno prispevate k njenem razvoju.


Vabimo vas  k sodelovanju na natečaju 

Naj socialno podjetje ali zadruga 2020 in 
Naj podpornik/-ica socialne ekonomije 2020 v Podravju, 

ki ga že drugo leto razpisujemo v okviru projekta Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo -  SocioLab. 
 
Namen natečaja je predstaviti primere dobre prakse širši javnosti in pridobiti zanimanje medijev ter tako dvigniti prepoznavnost akterjev ter sektorja socialne ekonomije na splošno. S podelitvijo priznanj pa vam, aktivnim posameznikom in skupinam,  želimo pokazati, da prepoznavamo vaše delo in trud kot pomembno ter cenimo vašo prizadevnost za pozitivne spremembe.
 
Slavnostna podelitev priznanj bo potekala 17. septembra 2020 v čudovitem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju, v okviru zaključne konference projekta 2SoKrog - Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja. Za sodelovanje smo se odločili, saj v projektu sodelujeta tako projektni partner ZRS Bistra Ptuj kot tudi lanski prejemnik naziva Naj socialno podjetje 2019 – Center ponovne uporabe Ormož. 
V veliko čast in veselje nam je, da bo tudi letos, priznanji za častni naziv Naj socialno podjetje ali zadrugo in Naj podpornik socialne ekonomije podelili častni pokrovitelj dogodka, varuh človekovih pravic, Peter Svetina. Dogodek bo odlična priložnost za druženje in mreženje z udeleženci, podporniki, mediji, zainteresirano in strokovno javnostjo.

Prijava
Predloge bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija po spodaj navedenih merilih izbora. 

Rok prijave je torek, 1. 9. 2020. Prijavnica za posamezen sklop (v prilogi) se odda v elektronski obliki na info@sociolab.si ali v fizični obliki na stično točko.

Dodatne informacije

Za več informacij ali pomoč pri oddaji prijave se lahko obrnete na stično točko PRJ Halo, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, telefon 02 795 32 00 ali preko elektronske pošte na sociolab@halo.si.


Prijavni obrazci:


Več o samem projektu Sociolab pa lahko najdete TUKAJ.
Zveza slovenske podeželske mladine je pripravila na svoji spletni strani zanimiv in koristen prispevek o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.
Vsaka kmetija ima potencial, da se razvije in omogoči novo delovno mesto. Pri tem pa sami sebe ne smemo omejevati z usmeritvijo. 
Ste vedeli, da lahko izbirate med 133 različnimi dopolnilnimi dejavnostmi?
Vas zanima kaj potrebujete, če želite odpreti dopolnilno dejavnost? Kakšne so vaše obveznosti? Je nujno, da ste davčni zavezanec?

Veliko informacij in koristnih prispevkov iz prve roke najdete TUKAJ.
Najbolj brano ta mesec