V Hotelu Mitra na Ptuju (Prešernova 6, Ptuj) bo v soboto 1.10.2022 ob 10. uri potekalo srečanje z razvojnimi investitorji in pobudniki novih načinov družbenega in ekonomskega razvoja lokalnih skupnosti, naložb in podjetništva iz Nemčije in Švice. 

Miha Pogačnik je idejni nosilec projekta »Terra Parzival«, vrhunski violinist in kulturni ambasador Republike Slovenije bo na srečanju skupaj z gosti spregovorili o možnostih sodelovanja in nadgradnje sodelovanja pri postavljanju skupnega projekta občin na območju Slovenske Štajerske »Dežela Parzivala« / »Terra Parzival«, tako na področju turizma kot na podjetniškem in širšem razvojnem področju.

Gostje prinašajo konkretne predloge, ideje in pobude o sodelovanju in bodo delili tudi svoje izkušnje iz zahodne Evrope v razvoju lokalnih skupnosti in podjetniških idej tako na področju razvoja podjetništva, stanovanjskih projektov, varstva starejših, vrtcev, šol, ipd.  Na pogovor so vabljeni zainteresirani župani ali njihovi sodelavci iz območja Slovenske Štajerske in podjetniki iz našega območja, start up in mladi podjetniki, kmetije, ki iščejo ideje in priložnosti za aktivni in sodobni razvoj svojih dejavnosti. 

Več informacij o dogodku je dostopno pri gostitelju srečanja Peteru Vesenjak, Hosting d.o.o.
  • sreda, september 28, 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v vrednosti 69 mio€.

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Na razpis se skladno s pogoji oz. zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim (1) zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji, ter izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa.

Upravičeni stroški: 

- Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
- Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisu je dosegljivo tukaj

Predstavitev javnega razpisa je dostopna tudi na video povezavi tukaj

Konzorcij DIGI-SI je z vsemi svojimi napori in prizadevanji pridobil naziv EDIH, tj. Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, v okviru programa Evropske komisije – Program za digitalno Evropo, čigar cilj je pospeševanje digitalnega preboja Evropske unije oziroma približevanje sodobnih digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javni upravi. 

Tako bo Konzorcij DIGI-SI, ki ga pod koordinatorstvom Univerze v Mariboru oziroma DIH UM sestavlja še šest partnerjev, in sicer, Inštitut Jožef Stefan, DIH Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Arctur, ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in TCS – Zavod-Center slovenskega orodjarskega grozda Celje, spodbujal digitalno preobrazbo v gospodarstvu in javnem sektorju s pomočjo najsodobnejših digitalnih tehnologij, in sicer, na področju umetne inteligence, visokozmogljivega računalništva, tehnologije veriženja blokov, kibernetske varnosti, interneta stvari, masovnih podatkov, robotike in razširjene/navidezne resničnosti. KGZS – Zavod Maribor organizira delavnico pod naslovom: »Ekološka pridelava grozdja in vina s predstavitvijo tolerantnih sort vinske trte«., namenjeno vinogradnikom in vinarjem.

V sklopu delavnice bodo obravnavane naslednje teme:
- biotska pestrost v vinogradih, Katarina Kresnik,
- predstavitev tolerantnih sort vinske trte in aktualna opravila v vinogradu, Marko Breznik,
- priporočila pri ekološkem varstvu vinske trte, Marjeta Miklavc, 
- izkušnje pri pridelavi ekološkega vina, Tadeja Vodovnik Plevnik. 

KDAJ: v četrtek, 23.  junija 2022 s pričetkom ob 9.00.

KJE: Ekološka kmetija Valentan, Vodole 36 in v Hiši Joannes Protner, Vodole 34 v Malečniku.
(Zbor: dvorišču Ekološke kmetije Valentan v Vodolah 36, ob 9.00 uri).

Informacije in prijave zbirajo do srede, 22. junija 2022, na telefonsko številko: 051 337-092 – Tadeja Vodovnik Plevnik ali na e-naslov: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si.

Vabljeni. Monotro, razvojni center strokovnih izobraževanj organizira brezplačni strokovni srečanji pod naslovom:             
- socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah in
- mentorske kmetije (za mlade kmete, do vključno 40 let).

1. Socialne vsebine – dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah
Kdaj: sobota, 11. junij 2022, od 9.00 do 17.00
Kje: Turistična kmetija Grobelnik, Podvrh 39, 8292 Zabukovje

Vsebina: na srečanju bodo predstavljene osnove socialnega varstva, bolezen demenca, kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, osnove kakovosti oskrbe, prehrana in telesna aktivnost starostnikov, predlagana dokumentacija za izvajanje nastanitev starejših oseb na kmetiji, način ocenjevanja in spremljanje zdravstvenega stanja uporabnika, pogoji upravičenosti bivanja uporabnika na kmetiji, prehod uporabnika v druge storitve na področju dolgotrajne oskrbe in pregled pomembnih elementov za bivanje starejših na kmetiji.
Srečanje bo izvajala Andreja Štefan Bukovič, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja z več kot deset let izkušenj pri vodenju institucije na področju  socialnega varstva.

2. Mentorske kmetije (za mlade kmete, do vključno 40 let)
Kdaj:
sobota, 18. junij 2022, od 9.00 do 17.00
Kje: Ekološka kmetija Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje

Vsebina: na srečanju bo predstavljena ekološka senena pridelava mleka, pridelava mleka v mlečne izdelke in trženje (primer Ekološka kmetija Kukenberger), prireja in trženje ekološkega senenega mesa preko skupnega podjetja Eko Prlekija d.o.o., So. P. (primer Ekološka kmetija Kosec), prodaja ekološkega mleka preko mlekomata in v javne zavode (primer Ekološka kmetija Benedičič), predstavitev 16.2 EIP projekta, povezovanje kmetij za skupni nastop na trgu, predstavitev inovativnega spletnega trženja, dobrobit živali na ekoloških kmetijah, vpliv ekološkega kmetijstva na podnebje in okolje, ogled kmetije (sirarna, hlev,  sušenje sena, paša) in strategija razvoja kmetije na podlagi izkušenj ob prevzemu.
Srečanje bo vodil Anton Kukenberger, latnik Ekološke kmetije Kukenberger.

Na srečanja se je potrebno predhodno prijaviti. Več o srečanjih najdete na povezavi.

Vljudno vabljeni.


  • ponedeljek, maj 30, 2022

 

Kmetijski inštitut Slovenije kot organizator vabi na predstavitev programa žlahtnjenja navadnega fižola v okviru Javne službe v vrtnarstvu z ogledom ročnih križanj in žlahtniteljskih materialov ter zbirk genskih virov lupine in navadnega fižola s celega sveta, ki jih za namene H2020 projekta INCREASE vzgajajo, vrednotijo in razmnožujejo na KIS in zbirke kompozitnih genskih virov navadnega in turškega fižola, ki jo na KIS vrednotijo v sklopu projekta COREorganic ERA-Net DIVERSILIENCE.

Kdaj: 7. julij 2022 s pričetkom ob 9.00

Kje: v Jabljah, na Grajski cesti 1 v Loki pri Mengšu

Zaradi lažje organizacije dogodka je potrebno potrditi prisotnost do ponedeljka, 4.7.2022, na barbara.pipan@kis.si.

Program dogodka najdete na povezavi.

Vljudno vabljeni.
V okviru zaključka 2. Salona sadnih vin in 5. Ocenjevanja jabolčnikov, sadnih vin in sokov bo v Boštanju ob Savi potekal posvet pod naslovom Slovenski jabolčnik/cider – Razvojni izziv za slovensko predelavo sadja. 

Dogodek se bo pričel s posvetom, nadaljeval s podelitvijo priznanj in nagrad, med katerimi  bodo podelili  Zlato jabolko najbolje ocenjenemu tradicionalnemu slovenskemu jabolčniku/ciderju iz tradicionalnih sort jabolk, kategorija C1B, ter zaključil z vodeno degustacijo izbranih vzorcev.

KDAJ: v četrtek, 26. maja 2022, od 9.00 do 14.00 ure

KJE: v prostorih Gostišča Dolinšek, Vrh pri Boštanju

Za sodelovanje je potrebno poslati prijavnico in plačati kotizacijo.

Več o vsebini dogodka na povezavi.

Vljudno vabljeni.
Vlada je sprejela novo Strategijo slovenskega turizma 2022–2028 za prihodnji sedem let. Strategija ponuja odgovore na izzive in okoliščine turistične panoge. Strateška usmeritev slovenskega turizma gre v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, s poudarkom na naši naravi in kulturni identiteti.

V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev:

1. povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe;

2. povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov;

3. pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja;

4. razogljičenje in uravnoteženje slovenskega turizma ter

5. zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture.

Za doseganje ciljev je v strategiji opredeljeno sedem politik s konkretnimi ukrepi: naložbe in podjetniško okolje, javna/skupna infrastruktura in dediščina za turistični ambient Slovenije, človeški viri za dvig dodane vrednosti, trajnost in zelena shema slovenskega turizma, dostopnost in trajnostna mobilnost, upravljanje destinacij in povezanost turizma, produkti in trženje.

Več o sprejetju nove Strategije slovenskega turizma 2022-2028 na povezavi.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_dokument

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_predstavitevV aprilu se zaključuje štiriletni projekt SocioLab Podravje, ki je bil zasnovan kot podporno okolje za obstoječa socialna podjetja in pomoč iniciativam za lažji zagon idej. 

5. 4. 2022 je v Mariboru potekala zaključna konferenca projekta z nazivom »ZGODBE SPREMEMB« Družbene inovacije in socialna ekonomija za skupnost in zeleni prehod.

Več o projektu in njegovih rezultatih si lahko prebereta na povezavi tukaj.

Na mednarodni konferenci socialne ekonomije je delovanje zadruge predstavil predsednik Vinarske zadruge Haloze, z.o.o., so.p. Jožef Šmigoc. V Sloveniji je registriranih 265 socialnih podjetij. Vinarska zadruga Haloze z.o.o., s.p. je bila izbrana v družbo 10 socialnih podjetji v Sloveniji za predstavitev kot primer dobre prakse. 
Eden izmed partnerjev v projektu je bilo tudi PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro. Direktor Jernej Golc je predstavil vsebine, s katerimi smo se srečevali v projektu: "Kako podpreti sektor socialne ekonomije pri zagonu in rasti na podeželju?"
Več utrinkov s konference najdete tukaj. DRUŽBENE INOVACIJE IN SOCIALNA EKONOMIJA ZA SKUPNOST IN ZELENI PREHOD 

Ekipa projekta SocioLab organizira in vabi na enodnevno konferenco o socialni ekonomiji, 5. aprila 2022, ki bo potekala v hibridni obliki, in sicer v spletnem okolju in v Draš Centru (Pohorska ulica 57) v Mariboru. Na konferenco se je zaradi  lažje organizacije dogodka in omejenosti kapacitet spremljanja potrebno predhodno prijaviti. 

Prosimo vas, da se konference v živo, pravočasno prijavite. PRIJAVNICA

Podroben program konference najdete  in vabilo najdete tukaj.

Spoznajte srž socialne ekonomije in dobre ter uspešne zgodbe, ki jih pišejo socialni podjetniki, zadružniki in družbeni inovatorji. Vabljeni! 

  • ponedeljek, marec 07, 2022

Javni razpis P4I 2020 za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih (obmejna problemska območja) je namenjen za investicije mikro, malim in srednje velikim podjetjem v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge) s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij (upravičenih stroškov) v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote / podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe in prispevajo k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja. Beseda »proizvodnja« v besedilu javnega razpisa pomeni tudi izvajanje storitev.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom in skladni z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprtim projektom. Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme),
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta, do največ 10 % celotnih upravičenih stroškov projekta),
- stroški transporta, montaže in zagona opreme. V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon oziroma implementacijo izvede prodajalec, pri katerem so bili stroji/oprema kupljeni in se stroški ustrezno knjižijo med osnovna sredstva na način, da povečujejo vrednost nabavljenega osnovnega sredstva. 

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis.


Prijavna roka: 29.3.2022 in 12.4.2022 do 14 ure.

Prijavni obrazci in več informacij je dosegljivo tukaj


 Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta GoMED (Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija)  organizira on-line delavnico 

Digitalni Marketinški pristopi na mediteranskih trgih

v sredo, 9. februarja 2022, s pričetkom ob 10.00, na Zoom

GoMED projektna ekipa vas vljudno vabi na delavnico pod vodstvom Mirjane Busančić, vodje prodaje v podjetju Vsi.si, d.o.o.

Pogoji za udeležbo:
Sedež podjetja mora biti znotraj programskega območja projekta GoMED. Preverite tukaj.
 
PRIJAVA: prijava na dogodek je možna izključno preko spodnje spletne prijavnice, izpolnite jo najkasneje v petek, 4. februarja 2022. 

KOTIZACIJA: Delavnica je brezplačna. 
Najbolj brano ta mesec

Arhiv spletnih objav