Vlada je sprejela novo Strategijo slovenskega turizma 2022–2028 za prihodnji sedem let. Strategija ponuja odgovore na izzive in okoliščine turistične panoge. Strateška usmeritev slovenskega turizma gre v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, s poudarkom na naši naravi in kulturni identiteti.

V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev:

1. povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe;

2. povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov;

3. pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja;

4. razogljičenje in uravnoteženje slovenskega turizma ter

5. zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture.

Za doseganje ciljev je v strategiji opredeljeno sedem politik s konkretnimi ukrepi: naložbe in podjetniško okolje, javna/skupna infrastruktura in dediščina za turistični ambient Slovenije, človeški viri za dvig dodane vrednosti, trajnost in zelena shema slovenskega turizma, dostopnost in trajnostna mobilnost, upravljanje destinacij in povezanost turizma, produkti in trženje.

Več o sprejetju nove Strategije slovenskega turizma 2022-2028 na povezavi.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_dokument

Strategija slovenskega turizma 2022-2028_predstavitevNajbolj brano ta mesec