V praksi se pogosto dogaja, da investitorji prehitevajo z gradnjo objekta in pričnejo z njenim izvajanjem, še preden je pridobljeno gradbeno dovoljenje (GD), ali pa GD sploh ne nameravajo pridobiti, kar pomeni, da za gradnjo objekta tudi ni izdelana ustrezna projektna dokumentacija, ki jo potrdi ustrezno usposobljen strokovnjak. Objekti se pogosto tudi ne gradijo skladno s pridobljenim GD in potrjeno projektno dokumentacijo.

Novi gradbeni zakon je začel veljati 17. 11. 2017, uporabljati se začne 1. 6. 2018, zahtevo za uvedbo postopka legalizacije bo zato mogoče pričeti s tem datumom.

Več o tem lahko preberete TUKAJ.

Najbolj brano ta mesec