Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer:

*javni razpis za 2. n 3. ukrep uredbe - za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov ter

*javni razpis za 4. ukrep uredbe - pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov.

 Javni razpis za 2. ukrep bo odprt do vključno 24. 7. 2017, javna razpisa za 3. in 4. ukrep pa bosta odprta do vključno 31. 7. 2017.

Več informacij o razpisih:
- 2. ukrep Uredbe 
- 3. ukrep Uredbe
- 4. ukrep Uredbe

Najbolj brano ta mesec