Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem.

Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem.

Predmet tega javnega razpisa je torej razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora mladim zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z NVO.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 27. 3. 2017 do 12. ure.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, je do 3.300.000,00 EUR.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ministrstva.

Najbolj brano ta mesec