Odprt je javni poziv za vključitev v Pospeševalnik družbenih inovacij SocioLab, kjer je možna brezplačna podpora pri razvoju in uresničevanju podjetnih in inovativnih idej, ki rešujejo družbene probleme/izzive. V Pospeševalniku vam je trajanju do največ enega leta na voljo: 

- mentorstvo (vsakemu udeležencu/skupini/socialnemu podjetju/zadrugi se dodeli mentor, ki ga spremlja in usmerja ves čas vključenosti v Pospeševalnik)

- svetovanje (vključeni  imajo dostop do  svetovalcev, ki jim pomagajo pri razvoju poslovne ideje, zagonu socialnega podjetja ali zadruge, izboljšanju poslovanja, rasti socialnega podjetja/zadruge, trženju, digitalizaciji ali na drugih za dejavnost pomembnih področjih in sicer v skupni vrednosti do 2.050,00 EUR neto)

- usposabljanje (za manjše skupine vključenih organiziramo usposabljanja iz ciljno usmerjenih področij: marketing, prodaja, digitalne kompetence, socialno podjetništvo & zadružništvo, merjenje družbenih učinkov, ipd.)

- promocija (vključenost v digitalno promocijo, predstavitev na sejmih in drugih dogodkih, ipd.)
mreženje in povezovanje (udeležba na konferencah, B2C in B2B srečanjih, ipd.)

- souporaba prostorov za sestanke, skupnostne aktivnosti, ipd. na 5 stičnih točkah v Podravju: Maribor, Ptuj,  Slovenska Bistrica, Cirkulane, Lenart

Do sedaj smo z mentorstvom, svetovanjem in podjetniškimi usposabljanji podprli že 28 socialnih podjetij, socialno-podjetniških iniciativ in zadrug. 

Celotno povabilo se nahaja tukaj.

Prijavni obrazec za vključitev v pospeševalnik se nahaja tukaj

Najbolj brano ta mesec