IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV
V OKVIRU VSTOPNIH TOČK VEM V LETU 2016 in 2017
»VEM 2016 in 2017«


Aktivnosti sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

VEM točka LPC Haloze, ki deluje v okviru PRJ HALO, podeželskega razvojnega jedra je ena izmed štirih VEM točk, ki pokrivajo področje Podravske regije (vodilni partner v konzorciju je Ekonomski institut Maribor, partnerji: PRJ HALO Cirkulane, ZRS Bistra Ptuj in RIC Slovenska Bistrica).

VEM točke so za leti 2016-2017 financirane iz javnega razpisa SPIRIT Slovenija za izbor operacij, ki jih financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gre za javni razpis za izbor operacij v okviru 3. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (prednostna os 3, ter v okviru le-te točka 3.1. oz. 3.1.1.).
Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva za celotno območje Republike Slovenije.
Storitve VEM zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno promocijskih tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.
Ciljna skupina, ki so ji namenjene storitve točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki ter mikro, mala in srednje velika podjetja/podjetniki.

Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanemu delovanju podjetij.


Najbolj brano ta mesec